W kalendarzu jeszcze zima, ale na polach i w budownictwie już prawdziwa wiosna. – Rozpoczęliśmy pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Borowie. Prowadzona inwestycja obejmuje ...

Dla powojennego pokolenia Kresy Wschodnie RP to tylko część historii Polski. Natomiast dla wielu mieszkańców gminy Borów to bolesna rana, to pamięć o poległych i groby ...

„Niebieska karta” kojarzy się raczej negatywnie. O zasadach jej założenia i prewencji na terenie Powiatu Strzelińskiego mówili policjanci. KPP Strzelin, we ...

Już niebawem pęknie magiczna bariera 100 km wyczyszczonych rowów. Członkowie spółki wodnej podsumowali ubiegły rok i wyznaczyli zadania na rok bieżący. Spółka Wodna w ...

Żeby skutecznie starać się o środki unijne, trzeba się do tego dobrze przygotować. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców gminy Borów. Chodzi po ...

Pozyskiwanie środków unijnych na lokalne inwestycje to bodaj najważniejsze zadanie lokalnych samorządów. Zanim jednak złożona aplikacja uzyska akceptację, a co za tym idzie ...

Zanim na sali zapanowała świąteczno-noworoczna atmosfera, radni uchwalili budżet, a wójt odpowiadał na pytania radnych. Pytań było tylko kilka, ale za to ciekawych. Mówiono ...

Akt notarialny został podpisany w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia. I niech to będzie pointa kilkuletnich negocjacji. ...
Load More