Dostarczanie wody do gospodarstw domowych jest zadaniem własnym gminy. W przypadku gminy Borów zadanie to realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Podobnie jak w innych gminach ...

Niewielka miejscowość w gminie Borów kolejny raz gościła panie, które uczestniczyły w warsztatach artystycznych. Miejsce na spotkanie wybrano nieprzypadkowo. Właśnie tan działa ...

Pierwszy dzień w szkole, pierwsza lekcja lub pierwsza jedynka to ważne wydarzenia w życiu ucznia. Nie inaczej jest z uroczystościami takimi jak ta, która miała miejsce w ...

W Jaksinie stanęła pierwsza z ośmiu altan, o jakie wzbogacą się sołectwa gminy Borów. - Dla każdej lokalnej społeczności ważne jest, żeby mieć miejsce, gdzie można spotkać się i ...

Narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany organizacyjne, jeżeli chodzi o organizację pomocy hospicyjnej w naszym powiecie, mogły zaskoczyć chorych. Czy tak było? W opisywanym przypadku ...

Stanisław Podruczny jest sołtysem od ponad 25 lat. Jako jeden z nielicznych rolników w okolicy nie pozbył się zwierząt w swoim gospodarstwie. A z jakimi problemami muszą mierzyć się ...

Jak ważne dla dziecka są pierwsze lata edukacji, przekonywać nikogo nie trzeba. W przypadku edukacji przedszkolnej jest to szczególnie ważne. Do borowskiego przedszkola uczęszcza ...

Przez niektórych niedoceniany lub nawet wyśmiewany. Dla innych ulubiony, a dla wybrańców jest inspiracją. O czym mowa? Oczywiście, o ziemniaku. Sołtys, rada sołecka Borka ...
Load More