Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informowaliśmy na naszych łamach o budowie instalacji kanalizacyjnej w gminie Borów. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego gmina przystąpiła do realizacji tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.

- Realizujemy właśnie III etap sanitacji gminy Borów – powiedział wójt Waldemar Grochowski. - Dowiedzieliśmy się o możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na sanitację gminy. Gmina Borów wystąpiła z odpowiednim wnioskiem i otrzymała dofinansowanie na wykonanie kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej. Biorąc pod uwagę wysokość otrzymanego dofinansowania (nieco ponad 370 tys. zł – red.) uznaliśmy, że przeznaczymy te środki na brakujące przyłącza do granic nieruchomości na obszarze objętym projektem obecnie realizowanym oraz odcinek sieci kanalizacyjnej na ul. Sportowej i części ul. Wrzosowej, czyli w sumie ok. 350 m – poinformował wójt. Za wyborem tej właśnie części Borowa do położenia instalacji kanalizacyjnej przemawiał również argument tzw. efektu ekologicznego, czyli ilość gospodarstw domowych, które zostaną przyłączone do sieci na danym odcinku.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą robót będzie ta sama firma, która prowadzi obecnie prace w Borowie. Ustalono, że dodatkowych 350 m instalacji wraz z przyłączami powstanie w przyszłym roku. Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że pozyskane 370 tys. zł będą stanowiły nie więcej niż 74,11% kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Równolegle z budową kanalizacji w Borowie trwają prace przy realizacji drugiego zadania w ramach projektu, tj. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim”. Uzyskano już pozwolenie na budowę i w najbliższym czasie należy oczekiwać rozpoczęcia prac.

 

 

Dodaj komentarz