Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Niepisaną tradycją w gminie Borów jest to, że ostatnia w roku sesja odbywa się w Gminnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Borku Strzelińskim. Poza procedowaniem uchwał radni śpiewają kolędy i składają sobie życzenia noworoczne.
Tuż po Świętach Bożego Narodzenia odbyła się ostatnia w 2017 r. sesja borowskiej rady. W części uchwałodawczej radni zajmowali się planami prac komisji stałych rady na przyszły rok. Znowelizowano budżet gminy na kończący się rok i przyjęto budżet i wieloletnią prognozę finansową. Zanim jednak Grażyna Kosińska, przewodnicząca rady, otworzyła XXX sesję Rady Gminy, na estradzie GCE-K pojawił się zespół wokalny kierowany przez Pawła Ożgę. Uczennice szkół z gminy Borów zaśpiewały kilka kolęd. Radni, sołtysi i zaproszeni goście przyłączyli się do kolędowania.Przewodnicząca Rady Grażyna Kosińska i Wójt Waldemar Grochowski dzielą się opłatkiem
W roboczej części obrad najpierw spełniono wszystkie wymogi formalne, żeby obrady były prawomocne. Przewodnicząca Kosińska stwierdziła, że w obradach bierze wystarczająca liczba radnych, żeby obrady były prawomocne. Następnie radni, bez odczytywania, przyjęli protokół z poprzedniej sesji, wysłuchali sprawozdań wójta i przewodniczących komisji rady z działalności między sesjami.
Cały artykuł dostępny jest tutaj