Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zmiany w prawie wymusiły przyjęcie przez radę nowych uchwał. Dyskutowano również o kanalizacji gminy i piecach c.o.

Lutowa sesja Rady Gminy Borów odbyła się w czwartek 1. lutego br. Obrady otworzyła Grażyna Kosińska, przewodnicząca rady. Po spełnieniu wymogów formalnych, czyli stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokoły z poprzedniej sesji, głos zabrał wójt Waldemar Grochowski. Wójt złożył sprawozdanie z pracy w czasie między sesjami.

Następnie radni przeszli do części uchwałodawczej sesji, w której zajmowali się trzema projektami uchwał. Pierwszą był plan zagospodarowania przestrzennego Kręczkowa. Na posiedzeniu komisji, poprzedzającym sesję, przedstawiciel firmy wykonującej plan omówił jego kształt i odpowiadał na pytania radnych. Zgodnie z uchwalonym planem w Kręcznowie będą mogły powstawać nowe domy mieszkalne. I to nie tylko w zabudowie zagrodowej, która dotyczy rolników. Wyznaczono ok. 20 działek budowlanych do zabudowy jednorodzinnej na ogólnych zasadach. Radni uchwalili „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kręczków”. Drugi projekt uchwały dotyczył dofinansowania przez gminę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z prawem co roku na ten cel przeznacza się 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Przedłożony przez wójta projekt uchwały zyskał wcześniej akceptację związków zawodowych. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

Trzeci projekt uchwały dotyczył „ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Borów dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”. Przedstawiony projekt uchwały porządkował wcześniej ustalone zasady ze względu na zmianę ustawodawstwa. Również ta uchwała został przyjęta jednomyślnie. W dyskusji pojawił się jednak problem przedszkola w Borku Strzelińskim. Wójt potwierdził, że pod adresem wskazanym w złożonych w gminie dokumentach przez prowadzących przedszkole, przedszkola nie ma. Wójt Grochowski poinformował radnych, że jeszcze w grudniu urząd gminy został poinformowany o fakcie prowadzenia przedszkola w Borku Strzelińskim pod nowym adresem. - Mając taka wiedzę powiadomiliśmy o tym policję, nadzór budowlany i sanepid. Tyle, jako urząd gminy, możemy zrobić w tej sprawie – wyjaśnił wójt. Dodał jednocześnie, że prowadzący przedszkole w Borku Strzelińskim nie...
Wiecej w wydaniu paierowym.

Komentarze   

Permalink1 0 HMM
Plac zabaw
Proszę o napisanie artykułu o placu zabaw dla dzieci w Borku Strzelińskim!!! Jest to unikat a skalę polski, prawdopodobnie tylko nasze dzieci placu nie mają, ale to nic kilka lat i podrosną i będą mogły się napić piwka na ławeczkach rozstawionych po wsi, przy śmietnikah których zawartość niemieszcząca się w środku leży obok.

Serdecznie pozdrawiam
2018-03-10 19:50 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz