Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nikt nie lubi zwracać otrzymanych pieniędzy. Tym razem jednak trzeba było oddać i to aż kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Majowa sesja borowskiej rady odbyła się w ostatni wtorek miesiąca. Podobnie jak wcześniej poprzedziło ją wspólne posiedzenie komisji stałych. W trakcie obrad komisji radni dyskutowali nad zgłoszonymi przez wójta Waldemara Grochowskiego projektami uchwał. Oprócz opiniowania dokumentów radni wysłuchali informacji Beaty Zach, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawione opracowanie dotyczyło skali i zakresu pomocy, jaka trafia do mieszkańców gminy. Z różnorakich form pomocy korzystają zarówno osoby samotne, jak i rodziny. Dokument był obszerny i zawierał wiele ciekawych informacji. Problem jest na tyle ważny, że zasługuje na szersze omówienie. W związku z tym wrócimy do przedstawionych radnym danych w jednym z najbliższych numerów.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Borów w części uchwałodawczej zawierał dwa punkty. Pierwszy dotyczył ustalenia zasad wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a drugi zmian w budżecie. Jeżeli chodzi o zmiany w dotychczasowym trybie wydawania zezwoleń, to są one konsekwencją nowelizacji właściwej ustawy. O ile wcześniej mowa była o punktach sprzedaży alkoholu, to teraz mówi się o zezwoleniach na sprzedaż. Są trzy rodzaje zezwoleń i dotyczą napojów o różnej zawartości alkoholu. W praktyce możemy mówić o zezwoleniu na sprzedaż piwa, wina i wódki. Uchwała precyzuje również zasady wydawania zezwoleń. Obecnie można sprzedawać i podawać napoje alkoholowe w miejscach oddalonych co najmniej o 30 m m.in. od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych lub opiekuńczych, miejsc kultu religijnego, ośrodków kultury, przystanków komunikacji zbiorowej, stacji kolejowych i miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne. Pełna lista tych miejsc stanowi jeden z podpunktów uchwały. Uchwała precyzuje również sposób mierzenia tej odległości. Za każdym razem ma to być najkrótsza droga łącząca wejście od punktu sprzedaży, do wejścia do wymienionych wyżej instytucji. Uchwała dopuszcza wydawanie jednorazowych zezwoleń w miejscach, gdzie na co dzień obowiązuje zakaz. W mocy pozostają przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu w trakcie imprez masowych.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy na bieżący rok. Jedna z pozycji uchwały mówiła o zwrocie subwencji oświatowej. Wzbudziło to zainteresowanie radnych. Wójt Grochowski wyjaśnił, że zwrot dotyczy subwencji przyznanej prywatnemu przedszkolu w Borku Strzelińskim. Subwencja przyznawana jest niejako automatycznie na podstawie deklaracji zarządzającego szkołą, żłobkiem lub przedszkolem. Jej wysokość różni się w zależności, od tego czy dotyczy dziecka zdrowego, czy niepełnosprawnego. Jest również różnicowana ze względu na stopień niepełnosprawności. Okazało się, że...
Więcej w wydaniu papierowym.

Dodaj komentarz