Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Powołano nową komisję rady, która zajmie się skargami, wnioskami i petycjami. Jednak najwięcej czasu radni poświęcili sprawom sołectw.
Niedawno odbyło się kolejne, szóste w tej kadencji, posiedzenie Rady Gminy Borów. Porządek obrad przewidywał dyskusję i głosowanie aż 31 projektów uchwał. Dla borowskiego samorządu jest to chyba rekord, który zapisany zostanie w historii lokalnego samorządu. Zanim jednak przejdziemy do części uchwałodawczej sesji, kilka słów o tym, co działo się wcześniej.
Po spełnieniu wymogów formalnych, czyli m.in. stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad, głos zabrał wójt Waldemar Grochowski. Poinformował radnych o bieżących sprawach, którymi się zajmował i spotkaniach, w których uczestniczył. Następnie przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o spotkaniach, jakie odbyły kierowane przez nich komisje. Obradom przysłuchiwali się sołtysi
W części uchwałodawczej jako pierwszy rozpatrzono projekt powołania nowej stałej komisji. Wymóg powołania komisji skarg, wniosków i petycji nałożyła na rady znowelizowana ustawa samorządowa. Na poprzedzającym sesję posiedzeniu połączonych komisji szeroko przedyskutowano ten projekt. Więcej na ten temat piszemy w relacji z posiedzenia komisji, również w tym wydaniu „Słowa Regionu”. Radni wybrali do nowej komisji Wiesława Lechowskiego, powierzając mu jednocześnie funkcję przewodniczącego, Ryszarda Górniaka, czyniąc radnego wiceprzewodniczącym i Macieja Bagińskiego. Konsekwencją wyboru do nowej komisji była rezygnacja z pracy w jednej z dotychczasowych komisji. Każdy borowski radny pracuje w dwóch komisjach.
Cały artykuł dostępny jest tutaj


Dodaj komentarz