Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
- Odczyty ze stacji pomiarowych wskazują w dniu 29.11.2017 r. niskie poziomy stężeń zanieczyszczeń - informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jednak w skali tego roku odnotowano już sporą ilość dni z przekroczeniami 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, który przyczynia się do powstawania smogu. Najgorsza sytuacja jest w Nowej Rudzie, gdzie było aż takich 89 dni, w Kłodzku odnotowano 60 dni, we Wrocław zaś 46 dni (stacja przy ul. Korzeniowskiego). Przekroczenia norm wystąpiły jeszcze na innych 12 stanowiskach pomiarowych, m.in. w Legnicy, Ząbkowicach Śląskich i Jeleniej Górze. Informacje te są możliwe dzięki stacjom monitoringowym jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska - W naszym regionie działa 27 specjalistycznych stacji badających zanieczyszczenia powietrza - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Aktualnie trwa akcja modernizacji tych obiektów. WIOŚ wymienia kontenery wraz z wyposażeniem m.in. grzejniki/klimatyzatory oraz układy poboru prób w sześciu stacjach w: Kłodzku, Nowej Rudzie, Wrocławiu, Świeradowie, Dzierżoniowie i Działoszynie. Akcję wspiera finansowo WFOŚiGW we Wrocławiu. Modernizacja stacji jest elementem całorocznego programu oceny stanu środowiska województwa dolnośląskiego prowadzonego przez WIOŚ. Monitorowany jest stan czystości wód, gleb, powietrza, poziom hałasu i pól elektromagnetycznych. Koszt tegorocznego programu to około 9 mln złotych, w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniesie około 3 mln złotych. W tych pieniądzach koszt modernizacji 6 stacji to ok. 300 tys. złotych w całości pokryty przez Fundusz. - W ramach całorocznego programu monitoringu na całym Dolnym Śląsku wykonuje się ponad 100 tysięcy pomiarów substancji zawartych w powietrzu, wodzie i glebie - mówi Kasztelowicz.
Robert Borkacki
WFOŚiGW

fot. WIOŚ we Wrocławiu

Dodaj komentarz