Ponad 240 milionów złotych na czyste i zdrowe środowisko Dolnego Śląska
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Walka ze smogiem, realizacja programu Czyste Powietrze, rozwój Odnawialnych Źródeł Energii czy budowa kanalizacji. To przykłady zadań, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2019 r. przeznaczy ponad 240 milionów złotych.

Zarząd największej instytucji finansującej ochronę środowiska na Dolnym Śląsku ogłosił dzisiaj swoje plany i priorytety oraz podsumował efekty działań w roku ubiegłym.

Walka ze smogiem dla Czystego Powietrza
- Największa część finansowej oferty WFOŚiGW we Wrocławiu w tym roku zostanie wypłacona na walkę ze smogiem i niską emisją - powiedział Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Funduszu. Na dotacje dla Dolnoślązaków, którzy skorzystają z rządowego programu Czyste Powietrze przeznaczono 50 mln złotych. To pieniądze na wymianę pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych. Z pomocy mogą skorzystać właściciele takich domów lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy takiego budynku. Fundusz współorganizował w ubiegłym roku 166 spotkań informacyjnych z udziałem 6,6 tys. mieszkańców. Na portalu beneficjenta zarejestrowało się 7,6 tys. osób. WFOŚiGW we Wrocławiu zawarł ponad 100 umów i zarejestrował ponad 1.600 wniosków. - Wypłaciliśmy już pierwsze dotacje. Liczba umów będzie systematycznie rosła, bo Zarząd Funduszu rozpatruje co tydzień około 100 wniosków na dofinansowanie - powiedział Kasztelowicz. Punkty Obsługi Klienta działają we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. WFOŚiGW we Wrocławiu kontynuuje w tym roku własny program wymiany pieców, którego adresatami są samorządy. Gminy uczestniczące w tym programie rozdzielają pieniądze przekazane przez Fundusz m.in. dla osób fizycznych, które nie kwalifikują się do programu Czyste Powietrze. Kolejnym antysmogowym programem są „Strażnicy atmosfery”. - Samorządy mogą starać się u nas pozyskać środki dla straży gminnych na sfinansowanie narzędzi i aparatury do kontrolowania palenisk oraz monitorowania środowiska - mówi Kasztelowicz. WFOŚiGW we Wrocławiu z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka prowadzi także dwa ważne programy dla samorządów w sprawie walki z suszą. Fundusz udziela dotacji na stacje uzdatniania wody i pożyczki na budowę wodociągów. Programy te skierowane są do 30 gmin, które borykają się z dużym deficytem wody spowodowanym suszami.

Pieniądze na piece gazowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne
Podczas konferencji prasowej została zaprezentowana "statystyka" efektów osiągniętych w ubiegłym roku dzięki wsparciu udzielonemu przez WFOŚiGW we Wrocławiu. To m.in. 420 zawartych umów oraz 211 mln złotych pożyczek i dotacji wypłaconych dla beneficjentów. - Co czwarta umowa dotyczyła realizacji zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - powiedział Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa Funduszu. Inwestycje wspierane przez WFOŚiGW we Wrocławiu ograniczyły emisję 7,3 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery. Zostało zainstalowanych 2.256 sztuk proekologicznych źródeł ciepła m.in. pieców gazowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. W regionie zniknęły kolejne nieszczelne szamba. Dzięki pomocy finansowej Funduszu na Dolnym Śląsku zostało wybudowanych łącznie 100 km kanalizacji i wodociągów. Ścieki trafiają do zmodernizowanych oczyszczalni. Jednym z przykładów takich inwestycji jest zakład w Kobierzycach. Wartość całego zadania wyniosła około 16,5 mln złotych. Fundusz udzielił nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości ponad 4,7 mln złotych. Wśród przykładów inwestycji dofinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu warto wymienić otwarcie pierwszego w naszym regionie oddziału antysmogowego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. - Pieniądze z Funduszu zostały przeznaczone m.in. na podłączenie aparatury medycznej do podawania chorym tlenu - mówi Wiązowski. To metoda nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Fundusz dofinansował także projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji sokoła wędrownego, pstrąga potokowego i zajęcy. Został także uruchomiony program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku. Dotacje z Funduszu w wysokości 6,4 mln złotych pomogły w zakupie 31 wozów bojowych dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej. To działanie ma pomóc w zapobieganiu skutkom ekologicznych katastrof w naszym regionie.Każda złotówka z Funduszu jest wydawana dwa razy

W ubiegłym roku przypadło dwudziestopięciolecie działalności WFOŚiGW we Wrocławiu. Od 1993 r. Fundusz dofinansował realizację powyżej 8 tys. projektów o wartości ponad 8 mld zł na kwotę blisko 3,7 mld zł. Beneficjentami Funduszu są m.in. samorządy, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze. Środki, którymi dysponuje WFOŚiGW we Wrocławiu. pochodzą przede wszystkim z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wnoszą je m.in. zakłady przemysłowe. - Każda złotówka z Funduszu jest wydawana co najmniej dwa razy. To dlatego, że udzielając pożyczek wypracowujemy zysk z odsetek, który przekazujemy na kolejne inwestycje - powiedział Kasztelowicz. WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym uczestnikiem unikalnego w Europie i na świecie polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, który tworzą: NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.