Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W parafii w Przewornie gościł biskup Andrzej Siemieniewski. Hierarcha najpierw odwiedził szkołę w Przewornie, a później wizytował kościoły filialne w Karnkowie, Cierpicach, Siemisławicach, a także kaplicę w Stużynie. Podczas wizyty biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Dokonał tego podczas Mszy św. w kościele parafialnym w Przewornie.
Po przywitaniu biskupa przez przedstawicieli rodziców, Ewelinę i Bartosza Jenczelewskich, ks. proboszcz Tomasz Błaszczyk złożył przed hierarchą sprawozdanie. Na początku przedstawił krótki rys historyczny parafii, a następnie podał kilka statystyk. Wyliczył, że w 2016 roku liczba dominicantes, czyli uczestniczących we Mszy św. niedzielnej wynosiła, 24,30 proc. (parafia liczy 2211 osób). Natomiast communicantes (liczba przystępujących do Komunii Świętej) to 12,50 proc. - Uczestnictwo w życiu sakramentalnym, jak na warunki wiejskie, pozostawia wiele do życzenia - zaznaczył proboszcz.
Ks. Błaszczyk wyjaśniał, że profil parafii tworzą ludzie starsi. Młodzi opuścili swoje domy w poszukiwaniu lepszej perspektywy finansowej, zasilając zachodnie rynki pracy, m.in. w Holandii, Anglii, rzadziej już w Niemczech. - Parafianie podejmują pracę u zagranicznych przedsiębiorców, którzy nie liczą się z ich duchowymi potrzebami - kontynuował proboszcz. - Liberalizacja świętowania niedzieli budzi olbrzymi niesmak u tych parafian, co ostatecznie osłabia ich więź religijną i poczucie grzechu...
Ks. Tomasz Błaszczyk informował biskupa, że mimo niedogodności ekonomicznych, jakie dotykają wiernych, udało się w ostatnim czasie wykonać wiele prac remontowo-konserwatorskich. M.in. w kościele w Siemisławicach wykonano stolarkę okienną i opaskę drenażową. W Karnkowie zrobiono elewację obiektu, wymianę przed świątynią kruszącego się betonu na kostkę brukową, w Strużynie prace remontowe wewnątrz kaplicy, zakrystii, korytarzu, zamontowano też nowe oświetlenie przy ołtarzu. W kościele w Przewornie wyremontowano organy, wymieniając dmuchawę, pomalowano wnętrze, wykonano dwa boczne ołtarze, z białego marmuru zrobiono podium przed schodami do prezbiterium. W łuku tęczowym umieszczono „Pietę”. Pomalowano również kopułę wieży, zabezpieczając ją przed korozją i uruchomiono popsuty zegar.
- Inwestycje przy zabytkowym kościele w Siemisławicach mogły być zrealizowane dzięki dotacjom z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładowi finansowemu parafii - dodał ks. proboszcz. - Pozostałe prace wykonano przy współudziale parafian i kilku zaprzyjaźnionych firm.
Na koniec wystąpienia ks. Tomasz Błaszczyk przypomniał, że parafia składa się z 5 punktów duszpasterskich, obsługujących ludzi z ośmiu wiosek. - Wiernych, mimo ich twardego charakteru można oceniać pozytywnie - powiedział proboszcz. Następnie poprosił biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży.
Młodych ludzi do tego wyjątkowego wydarzenia przygotowywali katecheta, a także ks. Tomasz Błaszczyk. W sumie sakrament przyjęło 66 osób. Podczas Mszy św. młodzieży towarzyszyli ich rodzice i bliscy, a także ks. Krzysztof Romaniuk, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Prusach, ks. St. Włodarski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Nowolesiu, ks. Tadeusz Polan, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kuropatniku i ks. Andrzej Porębny, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie.
Dodaj komentarz