Już po raz czwarty Zespół Szkół Publicznych w Prusach wziął udział w projekcie Dolnośląskiej Rodziny Szkół Armii Krajowej, pod hasłem Noc z filmem historycznym. ...

W 2008 r. w Prusach powstało wielofunkcyjne boisko sportowe. Na wniosek klubu sportowego „Czarni” Kondratowice dwa lata później przy tym obiekcie wybudowano bieżnię.  ...

Wójt Kondratowic Wojciech Bochnak był ostatnio na spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnej. Rozmowy dotyczyły losów pałacu w Żelowicach i sprzedaży gruntów rolnych. Wraz ...

Mieszkańcy Górki mają sporo problemów z prowadzoną w ich miejscowości działalnością wydobywczą. Skutki tej działalności odczuwają co dzień na własnej skórze. Czy ...

36% to do tej pory najlepszy frekwencyjny wynik w przeprowadzanych w gminie Kondratowice wyborach sołtysów. Świetlica wiejska ledwie pomieściła przybyłych na zebranie ...

W Szkole Podstawowej w Księginicach Wielkich mieszkańcy wybrali nowego sołtysa. Kandydatów było dwóch. Spotkanie rozpoczął wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak. To ...

Ołtarz w kościele św. Wawrzyńca w Prusach był w fatalnym stanie. Proboszcz podjął decyzję, że należy go ratować. Okazało się, że to był ostatni dzwonek. Ołtarz w każdej chwili ...

Podczas ostatniej wizyty naszego reportera na zebraniu wiejskim sołectwa Kowalskie - Żelowice, które dotyczyło podziału, zostaliśmy jako przedstawiciele lokalnej prasy zaproszeni oraz ...

Od ponad 5 lat patronem Zespołu Szkół Publicznych w Prusach są Bohaterowie Armii Krajowej. 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski ...
Load More