Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie zaprasza wszystkich chętnych, obywateli Polski o nieposzlakowanej opinii, którzy nie byli skazani prawomocnymi wyrokami sądów za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, korzystających z pełni praw publicznych, posiadających co najmniej średnie wykształcenie i chcących podjąć pracę w Policji.
Zapraszamy w dniach 27 i 28 lutego 2018 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 do Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie, ul. Wolności 15 , gdzie będzie można uzyskać informacje o procedurze kwalifikacyjnej do służby w Policji u starszego inspektora do spraw Kadr i Szkolenia Pani Anity Malinowskiej (tel. 717834209) oraz u Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pani Kamili Owczarskiej (tel. 717834250).