Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Powoli zbliża się koniec roku. Ostatnie dni roku to doskonała okazja do przygotowań związanych z hucznym zakończeniem starego roku i powitaniem nowego. Uczestniczą w tym zarówno dorośli jak i też dzieci, które często urządzają sobie zabawy z petardami i fajerwerkami w miejscach publicznych, zanim na dobre pożegnamy stary rok. Kulminacją fajerwerkowych zabaw jest oczywiście sylwestrowa noc.

Warto jednak pamiętać, że zarówno wyroby pirotechniczne jak i też ich odpalanie może być niebezpieczną zabawą, a nieumiejętne obchodzenie się z nimi lub bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do nieszczęścia, którego skutki będą nieodwracalne.

Dlatego nie należy:
-pozwalać dzieciom na odpalanie wyrobów pirotechnicznych,
-pozwalać osobom nietrzeźwym na urządzanie zabaw petardami i fajerwerkami oraz uczestniczenia w nich,
-podchodzić do petard, które po odpaleniu nie eksplodowały,
-urządzać zabaw z wyrobami pirotechnicznymi w miejscach publicznych, pomieszczeniach zamkniętych lub w pobliżu obiektów i urządzeń łatwopalnych, np. butli gazowych ponieważ skutkować to może sankcjami prawnymi zarówno wobec osób pełnoletnich jak też nieletnich.

Należy natomiast:
- w trakcie zabaw z wyrobami pirotechnicznymi zapewnić należy dzieciom opiekę osoby dorosłej,
- zawsze przed użyciem zakupionych wyrobów pirotechnicznych zapoznać się z dołączoną do nich instrukcją zawierającą wszelkie informacje dotyczące m.in. zasad obsługi i zalecanych środków ostrożności,
- sprawdzić stan techniczny nabywanych materiałów pirotechnicznych, szczególnie ich obudowę, ze zwróceniem uwagi na to, aby nie była pęknięta, rozerwana lub w inny sposób uszkodzona lub zniekształcona.

Osobom prowadzącym sprzedaż wyrobów pirotechnicznych przypominamy!
- nie wolno sprzedawać wyrobów pirotechnicznych osobom które nie ukończyły 18 lat,
-kto sprzedaje wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat.
Każdy odpowiedzialny sprzedawca, kierując się obowiązującymi przepisami oraz troską o bezpieczeństwo niepełnoletnich powinien odmawiać dzieciom i młodzieży sprzedaż wyrobów pirotechnicznych. Natomiast osoby pełnoletnie, które są świadkami sprzedaży petard niepełnoletnim powinny o tym powiadomić policję.

Apelujemy do osób planujących zakup wyrobów pirotechnicznych, aby obchodziły się z nimi ostrożnie i zgodnie z zaleceniami producentów. Tylko świadome i odpowiedzialne postępowanie może uchronić nas od nieszczęśliwych wypadków.
Pamiętajmy również o zwierzętach domowych i tych wolno żyjących, które reagować mogą niespokojnie na odgłosy wystrzeliwanych petard i rac. Wybierajmy miejsca takie, które nie będą narażać innych na niepotrzebny hałas.

asp. szt. Ireneusz Szałajko

Dodaj komentarz