Prowadzący sklep Żabka Polska

Prowadzący sklep Żabka Polska
Kontakt derendarz.aleksandra@zabka.pl
513 943 485
Dodane 2018-11-25 15:31:26

Opis

Prowadzący sklep Strzelin
Prowadzący sklep Żabka Polska (Nowa lokalizacja) Strzelin
FRANCZYZOBIORCA SKLEPU ŻABKA

 Zacznij prowadzić własny biznes z Żabką, prężną i stabilną marką, posiadającą ponad 5000 sklepów w całej Polsce.

Nasza oferta franczyzowa skierowana jest zarówno do osób posiadających doświadczenie w handlu, jak i dla nowych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swój własny biznes, są zaangażowani i nie boją się nowych wyzwań.

 Na chwilę obecną poszukujemy Franczyzobiorców do prowadzenia sklepu Żabka na terenie Strzelin

Naszym Franczyzobiorcą oferujemy:

- 15 000zł /netto minimalnego przychodu podstawowego

- 100% marży ze sprzedaży towarów regionalnych

- Dodatkowe premie uzależnione od wyników sprzedażowych

- Zatowarowany i w pełni wyposażony sklep,

- Znaną markę i sprawdzony, działający model biznesowy

- Pokrycie kosztów najmu i energii elektrycznej 

- Darmowe dostawy zamówionego towaru

- Kompleksowy system alarmowy, obsługiwany i finansowany przez Żabkę Polska

- Pełne wsparcie marketingowe

- Bieżące wsparcie Partnera Sprzedażowego

 

Oczekujemy:

- Kompleksowego zarządzania prowadzonego sklepu

- Zarządzania podległym personelem ( Sprzedawcy - Kasjerzy )

- Dbania o pełną dostępność oraz prawidłową ekspozycję sprzedawanych towarów

- Realizacji standardów Sieci ( obsługa Klienta, godziny i dni otwarcia, ekspozycja towarów )

 

Wymagamy:

- Prowadzenia Działalności Gospodarczej

- Pełnego zaangażowania w rozwój sprzedaży w podległym sklepie

- Stosowanie się do standardów Sieci 

- Pozytywnego nastawienia do Klienta

- Tylko ok.5000 zł wkładu własnego na start

 

Prześlij swój nr telefonu a skontaktuje się z Tobą i odpowiem na wszystkie pytania dotyczące współpracy.

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 486 - pokaż numer telefonu - lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• Przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:

• współpracownicy administratora

• dostawcy usług IT

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do jej zawarcia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy współpracy franczyzowej.

 

Lokalizacja


Strzelin Rynek