W niedzielę, 6 września, na terenie powiatu strzelińskiego odbyło się ogólnokrajowe referendum w sprawach ważnych dla narodu. Obywatele odpowiedzieli na pytania dotyczące wprowadzenia ...

Jastrzębie, oknówki, jeżyki, dziki, sarny – to tylko niektóre dzikie zwierzęta, żyjące w naszym lub okolicznych powiatach. Są to stworzenia, które w przeciwieństwie ...

W sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyła się zbiórka krwi. Przeprowadzali ją pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza ...

Część informacyjno-sprawozdawcza pierwszej powakacyjnej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego dotyczyła realizacji w I półroczy 2015 roku potrzeb pieczy zastępczej na terenie powiatu ...

Na bezpłatne badania i wizytę u lekarza specjalisty trzeba zwykle czekać tygodniami lub nawet miesiącami. Dzięki temu projektowi badania wykonuje się codziennie, a jeżeli będzie to konieczne, ...

Radna Agnieszka Bugryn oraz radny Norbert Raba pytali członków zarządu powiatu na sierpniowej sesji o powody i argumenty, które wpłynęły na, ich zdaniem, niepokojący wynik ...

Nowy rok szkolny rodzi nowe nadzieje. Z taką dewizą rozpoczną naukę uczniowie w szkołach naszego powiatu. W gminach funkcjonują programy stypendialne dla zdolnych uczniów. Ale czy we ...

Nagła śmierć naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w strzelińskim starostwie jest jednym z powodów opóźnień w pracy jednostki. Starosta już podjął kroki, ...

Jeden z piratów drogowych pędził bmw 109 km/h po niebezpiecznej drodze w Ośnie, drugi w Częstocicach na „zegarze” miał 104 km/h. Obaj na trzy miesiące stracili prawa jazdy. W ...

Pierwsze powakacyjne obrady Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Strzelińskiego okazały się równie gorące jak tegoroczne lato. Na sali, dzięki pracującym ciężko ...
Load More