Jastrzębie, oknówki, jeżyki, dziki, sarny – to tylko niektóre dzikie zwierzęta, żyjące w naszym lub okolicznych powiatach. Są to stworzenia, które w przeciwieństwie ...

W sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyła się zbiórka krwi. Przeprowadzali ją pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza ...

Część informacyjno-sprawozdawcza pierwszej powakacyjnej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego dotyczyła realizacji w I półroczy 2015 roku potrzeb pieczy zastępczej na terenie powiatu ...

Na bezpłatne badania i wizytę u lekarza specjalisty trzeba zwykle czekać tygodniami lub nawet miesiącami. Dzięki temu projektowi badania wykonuje się codziennie, a jeżeli będzie to konieczne, ...

Radna Agnieszka Bugryn oraz radny Norbert Raba pytali członków zarządu powiatu na sierpniowej sesji o powody i argumenty, które wpłynęły na, ich zdaniem, niepokojący wynik ...

Nagła śmierć naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w strzelińskim starostwie jest jednym z powodów opóźnień w pracy jednostki. Starosta już podjął kroki, ...

Niedawno odbyło się spotkanie działaczy Platformy Obywatelskiej z terenu powiatu strzelińskiego. Przybył marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski a Anna Horodyska ...
Load More