Kontrolowali paliwa w powiecie
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 2,34 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. IH sprawdza niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo.
Po pierwsze, na stacjach wybranych losowo - wydaje się, że ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, IH sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości. W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2017 r. wymagań nie spełniało 2,34 proc. (rok wcześniej – 2,36 proc.). Podobnie jak w 2016 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,5 proc.) niż oleju napędowego (3,44 proc). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku. Łącznie inspektorzy zbadali 939 próbek pobranych na 939 stacjach.
Kontrole nie ominęły także wybranych stacji w powiecie strzelińskim. Na stacji PKN Orlen przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie 5 września 2017 roku pobrano próbkę oleju napędowego, która spełnia wymagania jakościowe zawarte w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Kontrola nie ominęła też stacji paliw w Karczynie i również tam kontrolowana próbka (w tym wypadku LPG) spełniała odpowiednie parametry. Stacja LOTOS PALIWA Sp. z o.o. w Wiązowie przy ul. Kalinowej swoją kontrolę miała 13 lutego zeszłego roku. Tamtejszy olej napędowy spełniał kryteria jakościowe. Również w lutym 2017 roku kontrolowano LPG na stacji PHU Zbyszko przy ul. Ziębickiej w Przewornie. W tym wypadku także próbka spełnia wymagania jakościowe.