Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ostatnie posiedzenie komisji budżetowej w strzelińskim starostwie skoncentrowało się głównie wokół inwestycji drogowych. W najbliższym czasie możemy spodziewać się realizacji trzech różnych zadań, choć niektórzy radni wyrażali wątpliwości co do sposobu ich zapisu.
W środę, 29 sierpnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Strzelińskiego. Otworzył je przewodniczący Aleksander Bek, który zaproponował na początku, aby przyjąć protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń. Radni zrobili to bez dyskusji.
Następnie był czas na opiniowanie projektów uchwał, a pierwszy z nich dotyczył zmian w budżecie. Referowała skarbnik Walentyna Hucał. Proponowane zmiany zakładały zwiększenie planu wydatków o 681 545 zł, a także zwiększenie dochodów o taką samą kwotę. Na uwagę zasługują trzy zadania, które powiat ma zrealizować przy pomocy innych samorządów. Pierwszy z nich zakłada utwardzenie odcinka pobocza drogi powiatowej nr 3093 ul. Kolejowej w Przewornie. Na ten cel tamtejszy samorząd chce przeznaczyć 17 000 zł. Dodatkowo gmina Strzelin ma wesprzeć starostwo w wykonaniu miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej 3097D (ul. Krzepicka w Strzelinie) kwotą 25 000 zł. Najbardziej kosztowną jest jednak przebudowa drogi powiatowej 3079D w Szczawinie, od skrzyżowania z drogą 3079D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 395. Tutaj pomoc finansową oferuje samorząd Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 300 000 zł.
Jedno z pytań zadał radny Tomasz Gracz. Chciał dowiedzieć się, czy na to wsparcie są podpisane jakieś porozumienia lub uchwały rad poszczególnych samorządów. Skarbnik odparła, że uchwały są, lecz nie ma jeszcze stosownych porozumień. Radny Bek spytał, ile będzie kosztować przystanek przy cmentarzu (w Strzelinie - red.). Hucał odpowiedziała, że są na razie środki na zakup materiałów. - Później, jak będzie zrobiona kalkulacja, to przeniesiemy środki z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zadanie nie jest jeszcze określone, bo nie wiemy, ile wyniesie roboczogodzin. Dopiero jak będzie zrobiona kalkulacja, to z wydatków bieżących zostaną przeniesione środki na to zadanie - wyjaśniała skarbnik.

Remont czy inwestycja?
Następnie Bek miał kilka pytań odnośnie inwestycji w Przewornie. - Jak się nie mylę, to remontujemy tam odcinek chodnika, jednak nie ma tam tego chodnika, tylko rów. To jest zadanie remontowe? Dla mnie to budowa chodnika, bo występuje rów - stwierdził. Skarbnik oznajmiła, iż była przy rozmowie z wójtem Przeworna i tam mówiło się o zadaniu remontowym, a nie inwestycyjnym. Ostatecznie projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
W dalszej kolejności Hucał przedstawiła projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Tutaj również komisja wyraziła pozytywną opinię. W sprawach różnych głos zabrał radny Norbert Raba. - Wczoraj na Radzie Miejskiej Strzelina zadecydowano, że dofinansuje się powierzchniowe utrwalenie drogi Gęsiniec-Dębniki. Dochody z tego tytułu przyjmowaliśmy miesiąc temu. Rozpisaliśmy przetarg. Czy został on rozstrzygnięty i czy podpisano umowę? - pytał radny. - Na spotkaniu z dyrektorem (Powiatowego Zarządu Dróg - red.) zwróciłam na to uwagę. Powiedział on, że dopóki nie będzie będzie podpisane porozumienie, nie można podpisywać umowy - wyjaśniała Hucał.
Następnie Aleksander Bek zakończył posiedzenie komisji.
Dodaj komentarz