Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jednym ze źródeł zasilania budżetu gminy jest podatek rolny. Jego wysokość uzależniona jest od średniej ceny skupu kwintala żyta. W gminie Borów nie będzie zniżek.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustala średnią cenę skupu 1 kwintala żyta, która jest później podstawą naliczania podatku rolnego. Rada gminy jest uprawniona do obniżenia średnich cen skupu 1 kwintala żyta, która jest podstawą naliczania podatku rolnego.
Na posiedzeniu komisji, poprzedzającej ostatnią sesję borowskiej rady, wójt Grochowski poinformował, że nie przedłoży radzie projektu uchwały obniżającej podstawę ustalania wysokości tego podatku. Tym samym podstawą do obliczeń będzie kwota wskazana przez GUS, czyli 54,36 zł. Kwota ta jest o 1,87 zł wyższa od ubiegłorocznej.
Po przeliczeniu stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych w 2019 r. będzie wynosiła 135,90 zł od ha przeliczeniowego, a w przypadku pozostałych gruntów – 271,80 od hektara fizycznego. Tym samym podatek rolny wzroście odpowiednio o 4,67 zł za 1 ha od gospodarstw rolnych i 9,35 zł za 1 ha w przypadku pozostałych gruntów. W 2018 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego wpłynęło 1 639 841,00 zł a plan na przyszły rok przewiduje wpływy w wysokości 1 698 219,34 zł, czyli o ok. 3,6% więcej. W przeliczeniu na złotówki będzie to ok. 58 tys. zł.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Dodaj komentarz