Na sesji tradycyjnie obecni byli sołtysi

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rada Gminy Przeworno podczas ostatniej sesji obradowała nad przyjęciem kilku ważnych uchwał. Dotyczyły one między innymi planów zagospodarowania przestrzennego, a także zmian w budżecie. Radni i sołtysi poruszyli też kilka wątków drogowych.
W sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyła się XXXVI sesja tamtejszej rady. W poprzednim numerze gazety pisaliśmy o podwyżkach dla sołtysów, radnych i wójta, które uchwaliła rada. W tym wydaniu skupimy się na innych wątkach, które poruszono podczas obrad. Warto wspomnieć, że był duży problem z zebraniem kworum. Ostatecznie na 15 radnych było 8, więc obrady były prawomocne.Sołtys Mnikowa Ryszard Przyszlak (z lewej) dopytywał się o tłuczeń na drogę w jego miejscowości
Radni podjęli kilka uchwał, a dwie pierwsze dotyczyły przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Przeworno w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Romanów, Miłocice i Kaczowice wraz z odpowiedziami na skargi. Następnie obradowano nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rożnowa, który przeszedł jednogłośnie.
Potem omawiano uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przewornie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przewornie. W tym miejscu głos zabrała kierownik Centrum Usług Wspólnych w Przewornie Beata Romanowska. Powiedziała, że nadzór wojewody zwrócił uwagę, że w pierwotnej uchwale brakuje kilku zapisów, które uwzględniono w niniejszym projekcie. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz