Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W Urzędzie Gminy w Przewornie wspólne posiedzenie komisji oraz sesja. W trakcie obrad radni głosowali nad najważniejszą uchwałą w tym roku, której skutki odczują mieszkańcy, czyli budżetem gminy na rok 2018. Rozmawiano również m.in. o budowie nowych trybun na boisku w Przewornie, określeniu szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz remoncie mieszkania socjalnego w Strużynie.
Wspólne posiedzenie komisji rozpoczęto o godz. 12. Spotkanie otworzyła Joanna Pieczonka, przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Projekty uchwał omawiane na tym posiedzeniu były również przedstawiane podczas obrad rady gminy, które rozpoczęły się o godz. 13. Sesję tradycyjnie prowadził przewodniczący Andrzej Łuczak. Pierwszą uchwałę omówił wójt Jarosław Taranek. Dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027. Autopoprawki do niej przedstawił skarbnik Zbigniew Szul. Projekt uchwały radni przyjęli 9 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym się. Podczas sesji obecnych było 10 radnych.
Podczas obrad wójt i przewodniczący rady powitał nową sołtys Dobroszowa
Komu więc zabrano i gdzie?
Drugi omawiany projekt dotyczył przyjęcia budżetu na rok 2018. Omówił go wójt, a jego wypowiedzi uzupełnił skarbnik. Projekt otrzymał pozytywną opinię RIO oraz komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska. W trakcie dyskusji nad uchwałą pierwszy zabrał głos radny Damian Długosz. - Chciałem się dowiedzieć, z jakich działów zostały zabezpieczone pieniądze na podwyżki dla sołtysów, radnych i wójta - pytał.
Skarbnik wyjaśniał, że z działu 750, administracja...
- Komu więc zabrano i gdzie? - dopytywał dalej radny.
- Plan wydatków został opracowany na podstawie ostatnio podjętej uchwały - tłumaczył Szul. - Zgodnie w wyliczeniem stawek, które będą obowiązywały od 1 stycznia zostały zabezpieczone środki. Podziękowanie otrzymała również Beata Romanowska, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Przewornie.
Następnie swoje uwagi do projektu zgłosił radny Wiesław Misiewicz. Nawiązał do podwyżek diet, a następnie dodał, że porównując wydatki na utrzymanie urzędu z roku 2017 do 2018, zauważył wzrost o ponad 290 tys. zł.
Wójt wyjaśnił, że wynika to m.in. z wdrażania projektu „E-usługi gwarancją nowoczesności gminy”, który opiewa na około 350 tys. zł. - Poza tym są nagrody jubileuszowe, dlatego ciężko jest mówić o wynagrodzeniu pracowników - mówił. - W każdym poszczególnym roku zwiększa się ich staż, a w związku z odejściem z pracy należą się odprawy.

Ktoś z tą prognozą szeroko się minął...
Radny Misiewicz poruszył także temat planowanej budowy świetlicy w Jagielnie. - W ubiegłym roku było na to zadanie zaplanowane 200 tys. zł - powiedział. - W roku 2018 jest wpisane już pół miliona zł. Czy ta świetlica ma być dwa razy większa?
- Czekamy na konkurs w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, abyśmy mogli zrealizować to zadanie - wyjaśniał Jarosław Taranek. - Obiekt ten był szacowany na 200 tys. zł jako wkład własny, natomiast z dofinansowaniem i wkładem własnym jest pół miliona.
- Jeżeli w roku 2017 prognozowano na ten cel, przy dofinansowaniu 63 procent, 200 tys. złotych, a w roku 2018 przy takim samym dofinansowaniu, pół miliona, to ktoś z tą prognozą szeroko się minął - zauważył Wiesław Misiewicz.
- To jest pana zdanie, że szeroko się minął - odparł wójt. - Natomiast jest jedna zasadnicza kwestia. Budowę świetlicy prognozowaliśmy na działce obok, gdzie koszty jej umieszczenia byłyby niższe. Teraz obiekt będzie umiejscowiony na działce gminnej i, niestety, prognozowane na podstawie cen z tego roku koszty wzrosły. Proszę zauważyć, że ceny między ubiegłym rokiem, a tym wzrosły o około 40 procent.
W tym punkcie obrad głos zabrał również radny Tomasz Błażejewski. - Mam pytanie w formie prośby mieszkańców ul. Kolejowej w Przewornie - mówił. - Woleliby, aby pieniądze przeznaczone na przebudowę istniejącego chodnika dać raczej na budowę nowych chodników. Kwiaty oraz dyplom za współpracę z urzędem gminy otrzymał były radny, mieszkaniec Przeworna, Feliks Polehojko
- My nie jesteśmy dysponentem, bo to jest przy drodze powiatowej i kwestia ta leży w kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie - odpowiedział wójt.
Radny Długosz pytał czy w omawianym budżecie na rok 2018 są zaplanowane środki na rozwiązanie problemów z wodą dla mieszkańców Mnikowa. Jarosław Taranek odparł, że wystarczy przeczytać budżet i wtedy radny będzie wiedział. - Jak pan chce rozmawiać na temat budżetu, jak pan go nie przeczytał - dodał wójt, po czym powiedział, że są zaplanowane na ten cel pieniądze. - W tej sprawie rozmawiałem z mieszkańcami. Ma być wykonana dokumentacja i budowa studni głębinowych...
Po dyskusji radni przyjęli budżet 8 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się. Przypomnijmy, że szerzej na temat projektu budżetu gminy Przeworno na rok 2018 pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Słowa Regionu”.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Komentarze   

Permalink4 0 Kantyna
Ktoś z tą prognozą szeroko się minął...
Gdzie jest ten śnieg!!!?Co to za zima w powiecie!!!?
2018-01-16 11:15 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink3 +4 DST
RE: Ktoś z tą prognozą szeroko się minął...
Cytuję JADZIA PRUSY:
Ile zaoszczędziliśmy na zmniejszeniu emerytur esbekom? Ta kwota robi wrażenie!W pierwszych czterech miesiącach obowiązywania ustawy wydatki zmniejszyły się o już o 229 mln złotych ,,MÓJ SĄSIAD UBEK I JEGO RODZINA JUŻ WYJE Z GŁODU ZACZELI SPRZEDAWAĆ SWOJE LUKSUSOWE AUTA I DOMY ,,BRAVO TO MI SIĘ PODOBA

W niedzielę na mszy będziesz modlić się "i odpuść nam jako i my odpuszczamy".
2018-01-15 13:57 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink2 -2 PERU
RE: Ktoś z tą prognozą szeroko się minął...
Cytuję JADZIA PRUSY:
Ile zaoszczędziliśmy na zmniejszeniu emerytur esbekom? Ta kwota robi wrażenie!W pierwszych czterech miesiącach obowiązywania ustawy wydatki zmniejszyły się o już o 229 mln złotych ,,MÓJ SĄSIAD UBEK I JEGO RODZINA JUŻ WYJE Z GŁODU ZACZELI SPRZEDAWAĆ SWOJE LUKSUSOWE AUTA I DOMY ,,BRAVO TO MI SIĘ PODOBA

To jest krzywdzenie ludzi po co zabierać emerytury bo oni ciężko pracowali na swoje emerytury.
2018-01-15 13:43 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink1 +4 JADZIA PRUSY
RE: Ktoś z tą prognozą szeroko się minął...
Ile zaoszczędziliśmy na zmniejszeniu emerytur esbekom? Ta kwota robi wrażenie!W pierwszych czterech miesiącach obowiązywania ustawy wydatki zmniejszyły się o już o 229 mln złotych ,,MÓJ SĄSIAD UBEK I JEGO RODZINA JUŻ WYJE Z GŁODU ZACZELI SPRZEDAWAĆ SWOJE LUKSUSOWE AUTA I DOMY ,,BRAVO TO MI SIĘ PODOBA
2018-01-15 12:48 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz