Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nieco ponad miesiąc zarząd Koła PZW „Gromnik” w Przewornie działał w niepełnym składzie. Po rezygnacji dotychczasowego prezesa i sekretarza pojawiła się konieczność uzupełnienia składu.

W ubiegłą sobotę, 20 stycznia, odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PZW „Gromnik” w Przewornie. Lokalni wędkarze podsumowali ubiegły rok i przyjęli preliminarz wydatków na rok bieżący. Zebrani powierzyli prowadzenie zebrania Feliksowi Polehojce. Z uwagi na rezygnację Romana Drąga, dotychczasowego prezesa koła, i Jerzego Marciniaka, sekretarza koła, należało uzupełnić również skład zarządu. - Pisemne rezygnacje poprzedniego prezesa i sekretarza wpłynęły do koła 20 listopada ubiegłego roku. Prezes nie przekazał sprawozdania finansowego za ubiegły rok, nie przekazał również do koła pieczątek służbowych – poinformował zebranych Feliks Polehojko.

Po krótkiej dyskusji wędkarze przyjęli porządek obrad uwzględniający sprawozdanie finansowe złożone przez Grażynę Makowską, skarbnika koła, sprawozdanie komisji rewizyjnej, powołanie komisji ds. wniosków i skrutacyjnej. Uwzględniono również czas na dyskusję i wystąpienia zaproszonych gości. A byli nimi wójt Jarosław Taranek i Adam Suchorab, st. spec. ds. organizacyjno-sportowych i zagospodarowania wód z wrocławskiego okręgu PZW. Na wniosek prowadzącego obrady ustalono, że wszelkie głosowania będą jawne.

Sprawozdanie finansowe, przygotowane i przedstawione przez skarbnika, powstało na podstawie wglądu w bieżącą działalność koła. W 2017r. na rachunek koła wpłynęło nieco ponad 7 tys. zł a wydatki wyniosły ok. 6,6 tys. zł. Nadwyżka wyniosła prawie 442 zł - W ubiegłym roku doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym pan Feliks (Polehojko – red.) stracił palec. Nasze koło nie było ubezpieczone, ale dzięki dobrej woli pana Feliksa udało się polubownie załatwić sprawę – powiedziała skarbnik. W tym roku sytuacja zmieniła się o tyle, że wszyscy wędkarze zostali ubezpieczeni przez wrocławski Okręg PZW. Dzięki temu każdy wędkarz, opłacający składki, jest ubezpieczony zarówno na łowisku, jak i w drodze na ryby. - Jeżeli chodzi o preliminarz budżetowy na bieżący rok, to planujemy wpływy w wysokości 7,20 tys. zł, a wydatki w wysokości 7,15 tys. zł – poinformowała skarbnik. Do szczegółowych zapisów preliminarza wrócimy w najbliższym czasie w rozmowie z Andrzejem Kasprzykiem, nowo wybranym prezesem Koła PZW 101 „Gromnik”.

Komisja rewizyjna kontrolowała działalność zarządu w ubiegłym roku pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami prawa. Komisja uznała, że dokumentacja finansowa koła była prowadzona starannie i prawidłowo. Następnie zebrani przystąpili do wyboru prezesa i sekretarza koła. Kandydujący do tych funkcji Andrzej Kasprzyk i Grażyna Skoczylas zostali wybrani jednogłośnie.

W części poświęconej wystąpieniom zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał wójt Taranek. - Z punktu widzenia gminy i współpracy z państwa kołem powiedzieć należy przede wszystkim o tym, o czym była już dzisiaj mowa, a mianowicie o...
Wiecej w wydaniu papierowym.

Dodaj komentarz