Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno rozpatrywano między innymi wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi Jarosławowi Tarankowi. Wprowadzono także zmiany w jego wynagrodzeniu. Radni podjęli również uchwałę o zmianach w budżecie, które będą skutkować kilkoma inwestycjami.

W piątek, 15 czerwca, w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przeworno, które otworzył radny Krzysztof Hutnik. Rada zaopiniowała kilkanaście uchwał na sesję, lecz my skupimy się na tych, naszym zdaniem, najistotniejszych. Jedną z nich była uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Przeworno. Zmiana ta to pokłosie rozporządzenia Radny Ministrów z 15 maja 2018 roku. W związku z tym, Jarosławowi Tarankowi zaproponowano 4 700 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, 1 900 zł brutto dodatku funkcyjnego, a także 20% dodatku stażowego i 40% dodatku specjalnego. Po tych zmianach szef gminy będzie zarabiał o 360 zł brutto mniej. Stawki te obowiązywać będą od 1 lipca 2018 roku. Rada pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

Kolejną istotną uchwałą było wprowadzenie zmian w gminnym budżecie, które przedstawił skarbnik Zbigniew Szul. Kilku przesunięć dokonano po stronie wydatków, a było to m.in. zwiększenie o 9 800 zł zadania ,,Budowa parkingu w centrum wsi Dobroszów” do wartości kosztorysowej. Środki te pochodzą z przeniesienia planu wydatków między paragrafami tego działu. Dodatkowo zwiększyło się wartość inwestycji ,,Budowa ścieżek rowerowych typu single track” o 112 000 zł do wartości wynikającej z dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Oprócz tego, powiększono o 1 000 zł zadanie ,,Budowa drewnianej altany z ławami i stołami przy świetlicy wiejskiej w Sarbach”. Pojawiła się też cenna informacja dla fanów piłki nożnej. Na inwestycję pod nazwą ,,Modernizacja boiska sportowego w Przewornie” zwiększono środki o 240 000 zł do wartości kosztorysowej, czyli 640 000 zł. - Zwiększenie wartości wynika ze zmiany zakresu prac planowanych do wykonania, polegających na kompleksowej przebudowie szatni, wykonaniu ogrodzenia pola gry, wymianie bramek, ogrodzenia całego obiektu sportowego, utwardzeniu ciągów pieszych, oświetlenia obiektu, przyłącza kanalizacyjnego i energetycznego - referował Szul. Radni opowiedzieli się za zmianami.

 

Tylko jeden nie był ,,za”

Bezpośrednio po posiedzeniu komisji odbyła się absolutoryjna sesja Rady. Warto nadmienić, iż wszystkie uchwały, które trafiły pod obrady komisji, zatwierdzono również na sesji. Punkt dotyczący absolutorium rozpoczął wójt sprawozdaniem finansowym oraz z realizacji budżetu za 2017 rok. W tym punkcie Taranek wymienił między innymi inwestycje realizowane w poprzednim roku. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywną opinię w kwestii rocznego wykonania budżetu. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Wiesław Misiewicz sformułował wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi. Wniosek ten poparło RIO. Nie było też żadnych pytań i głosów w dyskusji. Radni 12 ,,za” i jednym ,,wstrzymującym się” zatwierdzili sprawozdania finansowe, a chwilę potem takim samym stosunkiem głosów udzielili absolutorium wójtowi. Jedyną osobą, która nie opowiedziała się ,,za” był radny Damian Długosz.

W dalszej części obrad między radnym Misiewiczem a wójtem Tarankiem wywiązała się dyskusja. Ten pierwszy powiedział, że niepokoi go deficyt budżetowy. - My jesteśmy tu ostatnią kadencję, ale co zostanie po nas? - mówił Misiewicz. Wójt odparł, iż zadłużenie gminy za 2017 rok, to 22%. - Jeżeli pan porówna sobie zadłużenie z innymi gminami powiatu, to przekracza ono 30%. Żebyśmy mogli inwestować, to musimy mieć swój wkład własny. W porównaniu z innymi samorządami nie wypuszczamy obligacji - odpowiedział Taranek. W tym miejscu trzeba...
Więcej w wydaniu papierowym.

Komentarze   

Permalink3 0 oko
ójt absolutorium dostał, ale będzie mniej zarabiał
Każda kwota dla tego Pana jest za duża.
2018-07-01 06:49 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink2 +3 spajker
RE: Wójt absolutorium dostał, ale będzie mniej zarabiał
Cytuję obywatel:
" 4 700 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, 1 900 zł brutto dodatku funkcyjnego, a także 20% dodatku stażowego i 40% dodatku specjalnego"
HAHAH 40 % DODATKU SPECJALNEGO... No ok ale w sumie to chyba 10 tyś się prawie uzbiera???Nieżle!

no to chyba aż o 15% mniej od premiera.
jakiś tam koleś na ważnym stolcu może coś tam zarabiać, jednak ciekawi mnie fakt, że jak wążniak urzędniczy zamówi budowlańca do ułożenia bruku na bazarze albo na ugniecenie gruntu na 16-go orlika to dostaje 2,5 miliona bez problemu za 2 miesiące pracy. to jest dyktatura proletariatu!!!!
2018-06-29 10:58 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink1 +1 obywatel
RE: Wójt absolutorium dostał, ale będzie mniej zarabiał
" 4 700 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, 1 900 zł brutto dodatku funkcyjnego, a także 20% dodatku stażowego i 40% dodatku specjalnego"
HAHAH 40 % DODATKU SPECJALNEGO... No ok ale w sumie to chyba 10 tyś się prawie uzbiera???Nieżle!
2018-06-29 10:16 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz