Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Sierpniowa sesja Rady Gminy Przeworno skutkowała między innymi wprowadzeniem kilku istotnych zmian w gminnym budżecie. W związku z tym pojawiły się pieniądze na przebudowę jednej z dróg. Było także parę istotnych informacji na temat infrastruktury drogowej w gminie.
W piątek, 31 sierpnia, w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyła się XLV sesja Rady Gminy Przeworno. Godzinę wcześniej radni spotkali się na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie opiniowali projekty uchwał. Prowadził je przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska Krzysztof Hutnik. Pierwszym z projektów było nadanie nazwy drodze wewnętrznej w Przewornie. Omówił go Mieczysław Zacierka z Urzędu Gminy Przeworno. Powiedział, że naprzeciw stacji powstaje nowe osiedle, a ulica tam przebiegająca będzie nazywać się Słoneczna.Sesję prowadził przewodniczący Rady Gminy Przeworno Andrzej Łuczak (z prawej). Obok wiceprzewodniczący Damian Długosz
Potem radni pochylili się nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmiana była pokłosiem wniosku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie, która uznała, że jeden z paragrafów jest niezgodny z przepisami prawa. Radny Tomasz Błażejewski zapytał, na czym polegają te zmiany, a wójt Jarosław Taranek odparł, iż projekt porządkuje pewnie nieścisłości, które znalazły się w poprzednim regulaminie. Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie. Chwilę potem kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie Czesława Kościuszko mówiła o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Miało to związek z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Radni wydali pozytywną opinię.
Ostatnim omawianym projektem było wprowadzenie zmian w budżecie gminy, które omówił skarbnik Zbigniew Szul. Zwiększono plan gminnych dochodów o 62 567, 12 zł oraz o taką samą kwotę zwiększono wydatki. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 19 074 491, 15 zł, a wydatków 20 510 166, 15 zł. Warto odnotować, iż Starostwo Powiatowe w Strzelinie przeznaczy 17 000 zł na utwardzenie w pasie drogi powiatowej przy ul. Kolejowej w Przewornie.
Radni wprowadzili istotne zmiany w gminnym budżecie
Sołectwa wprowadziły zmiany
Ponadto wprowadzono kilka zadań dotyczących gminnej infrastruktury drogowej. Pojawiła się dobra informacja dla mieszkańców Rożnowa i Królewca, gdyż planowana jest przebudowa drogi pomiędzy tymi miejscowościami. Póki co, w tym roku przeznaczono 17 000 zł na sporządzenie dokumentacji na ten cel. Temat złego stanu tej drogi poruszaliśmy na łamach gazety. Cieszymy się, że nasza publikacja nie pozostała bez echa i samorząd dostrzegł ten problem.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz