Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rada Gminy Przeworno weszła w VIII kadencję. Oprócz ślubowania wójta i radnych, dokonano wyboru przewodniczącego rady. Kto nim został? Co powiedział szef gminy w swoim pierwszym wystąpieniu po objęciu urzędu?
Uroczysta I sesja VIII kadencji Rady Gminy Przeworno odbyła się we wtorek, 20 listopada, w sali obrad tamtejszego urzędu gminy. Oprócz radnych i wójta Andrzeja Łuczaka na posiedzeniu pojawili się pracownicy urzędu, kierownicy gminnych jednostek, sołtysi oraz mieszkańcy. Obrady otworzyła radna senior Bożena Borkowska, po czym radni otrzymali nominacje z rąk szefa Gminnej Komisji Wyborczej w Przewornie Grzegorza Czerniaka. Chwilę potem Borkowska odczytała tekst roty ślubowania, po czym każdy z radnych kolejno mówił: ,,Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.Na pierwszej sesji byli sołtysi oraz pracownicy urzędu i gminnych jednostek
Następnym punktem był wybór przewodniczącego rady. Wcześniej należało wyłonić członków komisji skrutacyjnej. Warto nadmienić, iż jej członkowie nie mogą później ubiegać się o funkcję przewodniczącego. W składa komisji weszli: Izabela Kobierska (przewodnicząca), Beata Zacierka (członek) i Paweł Kwaśniak (członek). W dalszej kolejności radny Józef Tomera zgłosił kandydaturę Kamila Kamińskiego. Sylwia Bujak - Porębska podczas głosowania na przewodniczącego Zainteresowany wyraził na to zgodę. Kamiński w głosowaniu tajnym otrzymał 14 głosów ,,za”, żadnego ,,przeciw” i 1 Na przewodniczącego Rady Gminy Przeworno wybrano Kamila Kamińskiego,,wstrzymujący się”. Wobec tego został przewodniczącym Rady Gminy Przeworno. - Rada będzie na pewno merytorycznie przygotowana do swojej pracy. Mam nadzieję, że wchodząc w nową kadencję, będziemy wspólnie pracować na rzecz gminy. Dziękuję też wójtowi. Wiem, że jest on należycie przygotowany do pełnienia tej funkcji - powiedział Kamiński po wyborze.
Potem wójt Andrzej Łuczak otrzymał nominację i złożył uroczyste ślubowanie. Wygłosił także przemówienie. - Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Jestem przeciwnikiem wszelkich podziałów, a moim zamiarem jest łączyć ludzi. Liczę na to, że swoją pracą i postępowaniem zdobędę także zaufanie, a z czasem wsparcie osób, które głosowały na mojego kontrkandydata. Gratuluję przy okazji dobrego wyniku wyborczego panu Jarosławowi Tarankowi, a także wszystkim piętnastu nowo wybranym radnym...
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Dodaj komentarz