Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W czwartek, 6 grudnia, w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyło się posiedzenie komisji stałych gminnej rady. Otworzył je przewodniczący komisji infrastruktury społecznej i ochrony środowiska Krzysztof Hutnik. Celem prac komisji było wydanie opinii w sprawie przyszłorocznego budżetu. Na początku głos zabrał skarbnik Zbigniew Szul, który omówił prognozę finansową gminy na lata 2019-2028. Powiedział, że na 2019 rok planuje się budżet deficytowy, jednak kolejne lata budżetowe mają skończyć się nadwyżką. Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie prognozy.
W dalszej kolejności Szul omawiał szczegółowo poszczególne działy projektu budżetu na przyszły rok. Planowane dochody to 18 704 700 zł, a wydatki 19 164 700 zł. W trakcie omawiania przez skarbnika budżetu, do sali, wraz z wójtem Andrzejem Łuczakiem wszedł, święty Mikołaj, który obdarował radnych prezentami. Następnie pozował z nimi do wspólnego zdjęcia. Po wyjściu świętego obrady kontynuowano. Głos zabrał zaproszony na posiedzenie dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie. Wspomniał on o nowych wytycznych, które nakazują placówce, m.in., oddziały przedszkolne przenieść na parter. - Dodatkowo z każdej sali musi być wyjście ewakuacyjne - mówił dyrektor. Szkoła stoi teraz przed nie lada wyzwaniem, aby dostosować się do nowych wymagań.Mikołaj obdarował radnych prezentami, którzy nie ukrywali radości z tego powodu
Radni wydali pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu. Na koniec wójt Andrzej Łuczak podziękował i za to. Na tym posiedzenie dobiegło końca.
Dodaj komentarz