Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W ubiegłym roku szkolnym zakończyło się głosowanie w sprawie imienia dla szkoły w Przewornie. Uroczyste nadanie imienia placówce nastąpi w maju br.
- Patronem naszej szkoły ma zostać św. Jan Paweł II - mówi Mariusz Michułka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie. - Taka była wola uczniów, rodziców i nauczycieli, wyrażona w tajnym głosowaniu.
Obecnie trwają przygotowania do uroczystości, podczas której szkole nadane będzie imię Wielkiego Polaka. - Podczas lekcji wychowawczych i pogadanek staramy się przekazywać uczniom wartości, o których tak często mówił Papież. Poza tym została już podjęta w sprawie nadania imienia szkole uchwała przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski.
Dyrekcja szkoły skierowała do organu prowadzącego, czyli gminy, wniosek. Można w nim przeczytać, że 18 maja br., a więc w dzień urodzin Karola Wojtyły planowana jest uroczystość nadania placówce oświatowej w Przewornie imienia św. Jana Pawła II. - Wystąpiliśmy także do Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu o zgodę, chociaż nie ma takiego prawnego obowiązku - dodaje dyrektor Michułka. - Niemniej, w dobrym tonie jest wystąpienie w tej sprawie do władz kościelnych i uzyskanie opinii. Metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny pozytywnie przychylił się do naszego wniosku. W ciepłych słowach podziękował naszej społeczności za wybór takiego patrona.
Z nadaniem imienia szkole wiąże się m.in. zakup sztandaru. Przedstawiciele placówki już dokonali wyboru projektu. Przygotowania do uroczystości idą pełną parą. Odbędą się one w sobotę, 18 maja. Rozpoczną się Mszą św., po której nastąpi nadanie imienia i część artystyczna. Wszystko będzie się odbywać, o ile dopisze pogoda, w Centrum Kulturalno-Oświatowym w Przewornie, czyli pod tzw. muszlą koncertową. - Już dziś zapraszam wszystkich na uroczystość - kończy Mariusz Michułka.