W obecnym roku budżetowym gmina Kondratowice rozpocznie budowę placu zabaw przy ul. Chmielowej w Kondratowicach ,,Przystań - Kondratowice”. Inwestycja jest na etapie sporządzania ...

Wojewoda dolnośląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i ...

Gmina Kondratowice w swoim budżecie na rok 2018 przeznaczyła pieniądze na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wójt Wojciech Bochnak uważa, że znacznie poprawi to ...

Mieszkańcy ościennych miejscowości gminy Kondratowice zmagają się z tak zwanym problemem wykluczenia transportowego. PKS w ostatnim czasie zlikwidował sporo swoich kursów, gdyż ...

Lipowa jest małą miejscowością w gminie Kondratowice. Swego czasu zrobiło się o niej głośno za sprawą planów budowy nowoczesnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego. Inwestycję miał ...