Gmina Kondratowice otrzymała dotację w wysokości 124 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku ...

Sołectwa gminy Kondratowice podjęły uchwały dotyczące funduszów sołeckich. Znalazło się wśród nich kilka ciekawych zadań. We wrześniu w gminie odbyły się zebrania we ...

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kondratowice wprowadzono zmiany w budżecie gminnym. Rozmawiano też o opłatach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sołtysi z ...

Jakiś czas temu pisaliśmy o wizycie wójta gminy Kondratowice Wojciecha Bochnaka w polskim sejmie. Pojechał tam w sprawie dzierżawy około 140 hektarów gruntów, które ...

Do gminy Kondratowice zgłosiła się Fundacja Edukacji Przedszkolnej w celu ewentualnej współpracy w przyszłości, która miałaby dotyczyć uruchomienia żłobka. - W tej chwili ...