Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w ramach zadań bieżących j naprawiali studzienki kanalizacji deszczowej w ...

Kolejne zmiany organizacyjne w służbie zdrowie zwykle zaskakują pacjentów, a ich skutki są trudne do przewidzenia. W przypadku ustalenia sieci szpitali i wpisania na te listę Strzelina ...

Od 6 czerwca sołectwo Romanów ma nowego sołtysa. Jest nim Ryszard Cisakowski, którego podczas wyborów poparło 14 na 25 głosujących mieszkańców wsi. Drugi kandydat, ...

Ostatnie posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przeworno poświęcono sytuacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Okazało się, że przestarzałe samochody to nie jedyny problem, z ...

W pobliżu Korony w gminie Przeworno Szczepan Zajda znalazł niebywały o tej porze roku okaz grzyba. Prawdziwek miał średnicę kapelusza około 25 centymetrów i ważył blisko 1 kg. - Nie ...

W Jegłowej mieszkańcy wsi upiększyli teren przyległy do głównej ulicy. Z inicjatywy rady sołeckiej, z pieniędzy z loterii fantowej zorganizowanej w czasie ubiegłorocznego festynu, ...

Gmina Przeworno planuje połączyć dwie klasy szóste i z nich utworzyć w przyszłym roku szkolnym jedną siódmą. Takim zamiarom sprzeciwiają się rodzice uczniów. Czy władze ...

Dziś, 3 czerwca, sołtys z radą sołecką i pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowali imprezę z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się przy Centrum Kulturalno-Oświatowym w Przewornie. ...

Podróż życia odbył niedawno Krzysztof Płusa z Przeworna. Był na 8-dniowej wycieczce w Chinach. Jak mówi, dało się odczuć, że w kraju tym panuje komunizm. Co go zaskoczyło, co ...