Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno podjęto kilka uchwał. Ponadto w sprawozdaniu wójta pojawiły się informacje dotyczące gminnych inwestycji. Jeden z sołtysów zadał ...

Z parkingu przy cmentarzu parafialnym w Siemisławicach zniknęły dwie potężne lipy. Na wniosek sołtysa Ludwika Hrycaka wycięli je niedawno pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w ...

W środę, 28 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Przewornie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. ...

Do strzelińskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wójta gminy Przeworno Jarosława Taranka. Złożył je zastępca przewodniczącego ...

W Przewornie stoją pojemniki na odpady wtórne. Przed dwoma na tabliczce widnieją napisy „Zgnieć ,zanim wrzucisz! Dziękujemy Ci!” Autorem tego proekologicznego apelu jest ...

W Cierpicach pracownicy PZD w Strzelinie postawili bariery na drodze. Problem w tym, że stoją tam one od jesieni zeszłego roku. Mieszkańcy nie są z tego powodu zadowoleni. Okazuje się jednak, ...

Podczas ostatniego posiedzenia komisji stałych w Przeworno głos zabierali głównie zaproszeni goście. Pojawiło się między innymi kilka istotnych informacji dla rolników. Padły ...

Szlachetną akcję charytatywną zorganizowano w środę, 7 lutego, w szkole w Przewornie. Zbierano do puszki pieniądze i sprzedawano ciasta. 9-letni Olek Biliński, dla którego zorganizowano ...