W czwartek, 14 września, o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przewornie odbyło się zebranie wiejskie. Podczas spotkania mieszkańcy głosowali nad wnioskami dotyczącymi przeznaczenia ...

Ostatnią sesję Rady Gminy Przeworno zdominowała dyskusja odnośnie rzekomej kradzieży drewna z lasu przez jednego z radnych. Do sprawy włączył się wójt, który stwierdził, ...

Podczas ostatniego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przeworno poruszono między innymi sprawę dofinansowania do wymiany pieców. Jakie są zasady programu niskiej emisji? Zlikwidowano ...

W piątek, 25 sierpnia, przed Urzędem Gminy w Przewornie stanął mobilny punkt diagnostyki osteoporozy. Mieszkańcy mogli sprawdzić stan swoich kości. Zainteresowanie badaniami było znaczne. Od ...

W sobotę, 19 sierpnia, na stadionie sportowym w Jegłowej odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką tej miejscowości. Jak zwykle na tego typu wydarzeniach, nie ...

W minionym tygodniu odbyły się przedterminowe wybory sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu wiejskim uczestniczyło około 50 osób oraz wójt Jarosław Taranek. ...

Niedawno ruszył generalny remont ulicy Parkowej w Przewornie. Wykonawcą prac jest firma Tomasza Bartkowa z Przeworna. Remont obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do asfaltu przy ...