Dziś, 19 grudnia, w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyły się obrady IV sesji Rady Miejskiej Strzelina. Podczas sesji radni dyskutowali i głosowali nad uchwałą budżetową na rok 2019. ...

Ulica Sosnowa, będąca ważnym łącznikiem Strzelina z Gęsińcem i Gościęcicami, czekała na budowę już od kilkunastu lat. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat udało się ją częściowo ...

Miła uroczystość miała miejsce w ostatni piątek listopada w strzelińskim technikum. Dyrektor szkoły oficjalnie ogłosił przyznanie 44 uczennicom i uczniom stypendium naukowego. ...