Za nami pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej Strzelina na kadencję w latach 2018-2023. Po złożeniu uroczystego ślubowania, radni wybrali nowego przewodniczącego. Burmistrz Dorota Pawnuk ...

Materiały zebrane w „Legendach ziemi strzelińskiej” rzucają nowe światło na wiele miejsc całego powiatu strzelińskiego. Wysoka frekwencja podczas premiery albumu świadczy o tym, ...

Ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony na modernizację systemu monitoringu w Strzelinie – etap I. Pierwsza procedura przetargowa została unieważniona. Jak poinformowała burmistrz ...

Na początku 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie pojawił się poważny problem z kotłem grzewczym. Jak się okazało, osiemnastoletni już ...

W Szczawinie na ukończeniu są prace związane z budową ponad 600-metrowego chodnika z kostki betonowej typu polbruk. Zadanie jest możliwe do realizacji dzięki pomocy finansowej gminy Strzelin ...