Dzięki współpracy gminy Strzelin z powiatem strzelińskim powstaną miejsca postojowe przy drodze powiatowej nr 3097D, wzdłuż ogrodzenia cmentarza przy ul. Krzepickiej w Strzelinie. ...

W poprzednim numerze Słowa Regionu pisaliśmy o wielkich wygranych i mniejszych wygranych ostatnich wyborów samorządowych. Do tej pierwszej grupy można zaliczyć Michała Ostrowskiego, ...

Okazuje się, że to nieprawda, iż dzieci nie chcą poznawać świata. Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy jest tego najlepszym dowodem. Zajęcia odbywają się w soboty, a chętnych nie ...

Ostatnia sesja RMS kadencji 2014-2018 nie przebiegała w spokojnej atmosferze. Największe wątpliwości wzbudził nowy statut gminy Strzelin. Po zaproponowaniu licznych autopoprawek, poruszono ...
Load More