W zebraniu uczestniczyli sołtys (z lewej) i członkowie rady sołeckiej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W Gęsińcu, podobnie jak w innych miejscowościach naszego powiatu, odbyło się zebranie wiejskie, którego celem był podział funduszu sołeckiego. Tradycyjnie rozpoczęcie zebranie przesunięto o 15 minut, ze względu na brak kworum.
Zapewne mieszkańcy wierzą, że wybrani przez nich przedstawiciele wiejskich władz, czyli sołtys i rada sołecka, prawidłowo wyznaczą cele i dobrze rozdysponują przydzieloną przez gminę kwotę. Zgodnie z przepisami, do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:
- wskazuje konkretne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na terenie sołectwa, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru
- zawiera rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć.
Prawo uchwalania wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłoszenia propozycji wniosków do uchwalenia mają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zebranie prowadził członek rady sołeckiej Zbigniew Stachowski, który przedstawił plan rozdysponowania przyznanych środków.
W trakcie zebrania wpłynął dodatkowy wniosek od Katarzyny Suwały o dofinansowania wydarzenia kulturalnego - spotkania z zaprzyjaźnioną grupą czeską.
Nie każdy z mieszkańców jest świadomy zasad zgłaszania wniosków o dofinansowanie. Niemniej, mimo iż brakowało wymaganych 15-tu podpisów, wniosek został przez radę sołecką przyjęty do planu warunkowo (jeżeli wystarczy pieniędzy).
W Gęsińcu na działania na rzecz rozwoju kulturalnego i pobudzania aktywności fizycznej przeznaczono 7851,03 zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na organizację imprez kulturalno-sportowych takich jak: Dzień Dziecka, zabawa mikołajkowa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, kolędowanie, konferencja wielu kultur dla mieszkańców sołectwa. W tym wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla dzieci z Gęsińca. Tematyka tych imprez jest ściśle związana ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym pobudzaniem aktywności obywatelskiej.
Na promocję Gęsińca przeznaczono 2000 zł. Za tę kwotę ma być zrealizowany zakup stendów oraz gadżetów promujących wieś.
Na utrzymanie terenów zielonych przeznaczono 4000 zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację zieleni, koszenie boiska i terenów użyteczności publicznej w sołectwie. Wchodzi w to także mała architektura i poprawa estetyki wsi. Dbałość o teren może dać w efekcie nowy wizerunek przestrzeni wiejskiej.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Komentarze   

Permalink1 -3 Seba
Skąd Wziąć Pieniądze
Można pozyskać o wiele więcej pieniędzy. Jak? Michał Wam powie tutaj http://finansewpraktyce.pl/mini-kurs-tanie-finansowanie/
2017-10-10 17:17 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz