Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zaledwie kilka osób uczestniczyło we wczorajszym spotkaniu informacyjnym dotyczącym przebudowy ulicy Zamkowej. Ci mieszkańcy, którzy skorzystali z zaproszenia burmistrza i przyszli do Strzelińskiego Ośrodka Kultury, mogli się sporo dowiedzieć o inwestycji, którą na zlecenie gminy Strzelin realizuje lokalne przedsiębiorstwo AT-N Spółka z o.o. Sp. k.
Szczegółowych informacji udzielali projektant, przedstawiciel wykonawcy oraz naczelnik wydziału strzelińskiego magistratu odpowiedzialnego za inwestycje. Głos zabrała również radna Rady Miejskiej w Strzelinie - Magdalena Siedlarz. Padło sporo pytań od nielicznych uczestników spotkania. Pytano m.in. o miejsce w jakim będą składowane materiały do przebudowy, a także o sposób odprowadzenia wody deszczowej z budynków zlokalizowanych przy ulicy Zamkowej. Przedstawiciel wykonawcy, powiedział, że jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, to prace powinny się zakończyć przed końcowym terminem, upływającym w połowie maja 2018 roku. – Chcemy wykonać zadanie w trzy miesiące – zadeklarował Tomasz Maras z AT-N. Jego spółka za realizację prac ma otrzymać od gminy blisko 580 tys. zł. Warto przypomnieć, że ulica Zamkowa leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, co wiąże się z pracami archeologicznymi. W ramach tej gminnej inwestycji zostanie wykonana kamienna nawierzchnia drogi oraz chodnika przyległego do budynków mieszkalnych. Ponadto będzie przebudowane oświetlenie drogowe, wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wykonawca już rozpoczął prace, więc mieszkańcy muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Uwagi dotyczące inwestycji można zgłaszać wykonawcy oraz Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UMiG w Strzelinie.
Przypominamy, że kilka miesięcy temu strzelińska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji przebudowała sieć wodociągową w ulicy Zamkowej i wymieniła przyłącza do budynku mieszkalnego. Nawierzchnia ulicy została utwardzona przez ZWiK po zakończeniu prac, jednak z uwagi na zaplanowaną przebudowę drogi nie odtworzono jej do stanu pierwotnego.
Dodaj komentarz