Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rolnictwo, jak mało który dział gospodarki, narażone jest na kaprysy pogody. Jednym z zagrożeń jest zalewanie pół. Spółki wodne mają zatem niełatwe zadanie by skutkom kaprysów przeciwdziałać. Czy to możliwe i kto się chce z tym zadaniem zmierzyć?

W sobotę, 24 marca, odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Strzelińskiej Spółki Wodnej. Spółkę tworzy 33 członków z Dębnik i Rolnicza Spółdzielnie Produkcyjna w Szczodrowicach. - W trakcie kończącej się kadencji zarządu spółki na działalność statutową wydaliśmy ponad 100 tys. zł – powiedział Edward Tracz, ustępujący przewodniczący zarządu. - Na kwotę te złożyły się: składki członkowskie w wysokości 16,54 tys zł, dotacja z UMiG Strzelin – 20,00 tys. zł, dotacja z funduszu sołeckiego – 2,00 tys. zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 40,33 tys. zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 21,00 tys. zł. Pieniądze te przeznaczono na koszenie i odkrzaczanie, odmulanie i odtwarzanie rowów melioracyjnych. Wyremontowano również dwa przepusty (na potoku Koziniec i pod drogą Dębniki – Biały Kościół – red.) - poinformował Tracz.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności spółki oraz protokołu komisji rewizyjnej z oceny działań zarządu spółki, przystąpiono do głosowania nad uchwałami zebrania. Członkowie spółki przyjęli sprawozdanie z działalności spółki, udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, przyjęli preliminarz wydatków na bieżący rok, ustalili wysokość składki członkowskiej na bieżący rok i wybrali nowy zarząd i komisje rewizyjną spółki. Nowy zarząd tworzą: Edward Tracz, przewodniczący, Jerzy Wójcik, zastępca przewodniczącego, Joanna Rutkiewicz, sekretarz oraz Paweł Oleszczuk i Tomasz Plewka, członkowie. Wybrano również nową komisję rewizyjną w składzie: Jadwiga Gąbka, przewodnicząca, Małgorzata Malinowska i Jan Malski, członkowie. Ustalono, że w 2018 r. na koszenie rowów przeznaczonych zostanie nieco ponad 21 tys. zł. Będą to środki ze składek członkowskich i 5 tys. zł dotacji z UMiG Strzelin. O ile pojawią się dodatkowe środki z innych źródeł, to plan prac zostanie rozszerzony. Ustalono, że...
Więcej w wydaniu papierowym.

Dodaj komentarz