Trzeba być konsekwentnym
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pomimo spełniania kryteriów i uzyskania wymaganej liczby punktów, wniosek na rewitalizację wschodniej pierzei strzelińskiego Rynku nie otrzymał dofinansowania. Co było tego powodem?
Od września 2017 r. do lutego br. trwała przebudowa ciągów komunikacyjnych pierzei południowej strzelińskiego Rynku. Początkowy termin zakończenia prac przedłużał się m.in. ze względu na badania archeologiczne, uszczelnienie kanalizacji sanitarnej, naprawę studni telekomunikacyjnych i awarię sieci gazowej.
W kwietniu ubiegłego roku gmina Strzelin złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi pierzei wschodniej Rynku w Strzelinie. Nabór został rozstrzygnięty w kwietniu br., a strzeliński projekt, pomimo spełnienia kryteriów wyboru i uzyskania wymaganej liczby punktów, nie został wybrany do dofinansowania.

Kosztowne zadanie
- W ramach tego naboru wpłynęło dużo wniosków i powodem nieotrzymania przez gminę Strzelin środków zewnętrznych była niewystarczająca kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie. Niestety, bardzo ubolewam nad faktem, że w Obszarze Interwencji Równiny Wrocławskiej, do której wraz z gminą Strzelin należy 14 innych gmin, było bardzo mało środków na realizację działania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” - poinformowała burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk.
Jak dodała, na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz inwestycji w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe – tylko przebudowa albo modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczono łącznie 10 333 783 zł.
- Gminie Strzelin bardzo zależy na rewitalizacji wschodniej pierzei Rynku. Uważam, że trzeba być konsekwentnym i skoro zrobiliśmy pierwszy krok przebudowując pierzeję południową, to należy przeprowadzić również rewitalizację pierzei wschodniej. Niestety, jest to zadanie bardzo kosztowne o wartości szacunkowej ponad 2,2 mln zł, dlatego będzie uzależnione od pozyskania zewnętrznego dofinansowania. W przypadku pojawienia się odpowiednich konkursów z pewnością będziemy aplikować o środki zewnętrzne – powiedziała burmistrz.