Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Czy już niedługo ruszy linia kolejowa, która umożliwi wywóz kruszyw z kopalni? Jedną ze zmian w budżecie było przeznaczenie 100 000 zł dla SCSE. Na co zostanie przekazana ta kwota? Mowa była też o powołaniu zastępcy kierownika PZLA w Strzelinie, co zdenerwowało jednego z radnych. - Nikt niczego nie ukrywa i nie kombinuje – broniła uchwały burmistrz.
Obrady XLIX sesji Rady Miejskiej Strzelina odbyły się we wtorek, 28 sierpnia, w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin. Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawiła burmistrz Dorota Pawnuk.
Poinformowała, że tendencja, która jest w całej Polsce, związana z brakiem firm zainteresowanych realizacją zadań publicznych w drodze przetargów, wciąż jest bardzo niekorzystna dla samorządów. Wiele przetargów jest powtarzanych i mogą zostać rozstrzygnięte dopiero po decyzji RMS o zwiększeniu pieniędzy na poszczególne zadania.
Jak dodała, wszelkie szkolne inwestycje zakończą się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Place zabaw przy PSP nr 5 w Strzelinie oraz szkołach w Kuropatniku i Białym Kościele będą wykonane w połowie września br.
Ponadto rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż terenu w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, w podstrefie Strzelin. Jest to ostatnia gminna działka, która została sprzedana firmie Anegre, zamierzającej wybudować zakład produkcyjny.
- Dla mnie jest niezrozumiałe i niegospodarne jest powoływanie zastępcy kierownika – mówił radny Julian Kaczmarek (z prawej)
Co z linią kolejową?
Na początku sierpnia br. podpisano umowę na dzierżawę nieczynnej linii kolejowej nr 319 Strzelin – Kondratowice na okres 3 lat. Dzierżawcą jest firma SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe, wyspecjalizowana w przewozach kolejowych. Firma jest zobowiązana do uruchomienia linii, aby umożliwić wywóz kruszyw skalnych z kopalni Mineral Polska i Mota Engil.
Dodatkowo burmistrz poinformowała o piśmie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W drugim postępowaniu przetargowym, dotyczącym zaprojektowania i wykonania remontu ronda w Strzelinie, po raz kolejny nie została złożona żadna oferta. - W związku z tym, GDDKiA jest zmuszona odstąpić od realizacji w bieżącym roku. Oczywiście, będziemy wnioskować, żeby to zadania było jednak ujęte w planach. Być może lepszym rozwiązaniem jest, aby kto inny projektował, a kto inny wykonywał remont ronda – powiedziała.
Następnie przystąpiono do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu miasta i gminy Strzelin na lata 2018-2020”. W odpowiedzi na pytanie radnej Renaty Dobuckiej okazało się, że program obejmuje osoby zameldowane tylko na terenie miasta i gminy Strzelin. Według wydziału ewidencji, jest to 3 807 osób w wieku 65 lat i powyżej. Większością głosów uchwała została przyjęta.
Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki w Strzelinie. Radna Dobucka pytała o przeznaczenie terenu. Burmistrz wyjaśniła, że przy ul. Grota Roweckiego jest olbrzymi problem z parkowaniem. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otworzy możliwości prawne przekazania tego terenu na potrzeby gminy. Uchwała została przyjęta.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz