Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Na przestrzeni ostatnich lat temat terenu po dawnym lodowisku w Strzelinie budzi wiele emocji. Niektórym mieszkańcom wydaje się, że strzeliński samorząd zapomniał o tym terenie. Nic bardziej mylnego.
Na zlecenie Gminy Strzelin została opracowana w roku bieżącym koncepcja zagospodarowania terenu po dawnym lodowisku w Strzelinie. Została ona wstępnie omówiona z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu i stanowi materiał wyjściowy do podjęcia rozmów w przedmiotowym temacie. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu (należy chronić i utrzymywać istniejące układy dróg, zadrzewień, alei szpalerów, cieków wodnych), strefie obserwacji archeologicznej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej, co oznacza, że na wszelkie działania w tej strefie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.
Z uwagi na fakt, że teren ten jest zalewowy, proponuje się nawiązanie do wcześniejszego, historycznego założenia poprzez odbudowę pergoli w jej wcześniejszym miejscu oraz budowę fontanny. Koncepcja zakłada, że będzie to miejsce reprezentacyjne i promujące miasto Strzelin oraz jego lokalne surowce (granit). Jednym z inspirujących elementów jaki miał wpływ na stworzenie koncepcji jest litera „S” nawiązująca do herbu Naszego miasta. Wspomniana litera utworzona zostałaby z nawierzchni, za pomocą dwóch kontrastujących odcieni szarości. Znajdowałaby się w centralnym miejscu placu, gdzie po dwóch wybrzuszeniach litery ulokowane zostałyby dwie fontanny. Pierwsza fontanna posadzkowa umieszczona byłaby w dolnej części litery „S”, wyposażona w sterownik, który umożliwi wykorzystywanie różnych programów pracy fontanny. W górnej części litery ulokowana miałaby zostać fontanna nawiązująca do lokalnego kamieniołomu strzelińskiego. Na zaprojektowanej niecce żelbetowej proponuje się ustawienie skały granitu o naturalnym kształcie. Dwie fontanny połączyłby murek oporowy spełniający również funkcję siedzisk. Murek ten delikatnie wychodziłby z nawierzchni i równocześnie swobodnie do niej wchodził, udostępniając główne ciągi komunikacyjne dla pieszych. Istniejące trybuny zostałyby rozebrane, jednak ich kształt zostałby zachowany. Na trawiastej skarpie proponuje się utworzenie trzech punktów z widokiem na całe zagospodarowanie - miejsca sprzyjające spotkaniom. Teren od strony północnej miałby charakter rekreacyjno-wypoczynkowy. W tej części zaproponowana została pergola, która stworzy miejsce zacienione w słoneczne dni. Pozostała część terenu miałaby charakter spacerowy. Oprócz proponowanych ścieżek resztę terenu będzie porastać różnorodna roślinność. W części wschodniej, zachodniej oraz wzdłuż pergoli powstałyby rabaty, które dodadzą krajobrazowi naturalność i dekoracyjność. Pozostały obszar, zgodnie z opracowaną koncepcją, sprzyjałby piknikom i spacerom.
Facebook gminy Strzelin