W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna sesja wiązowskiej rady. Porządek obrad przewidywał podjęcie 14 uchwał. Najdłużej trwała dyskusja nad przystąpieniem gminy do programu poprawy ...

W styczniu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Renowacja elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego ratusza w ...

Tegoroczne walne zebranie wiązowskich wędkarzy, przyniosło kilka niespodzianek. Sami członkowie koła pewnie się nie spodziewali, że aż tyle ryb wpuszczono do wody. Były też zmiany ...
Load More