Po czterech latach sprawowania urzędu sołtysa wsi Witowice Radosław Mossoń musiał sprawdzić czy mieszkańcy dalej mu ufają. Znakomitą do tego okazję miał podczas ostatnich ...

W Kurowie, podobnie jak w wielu innych miejscowościach powiatu, przeprowadzone zostały wybory na sołtysa. Odbyły się one w ubiegły piątek (o godzinie 17.00.) Przyjechało kilku ...

13 maja 1917 roku w portugalskiej Fatimie Matka Boska objawiła się dzieciom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Wyjawione wówczas zostały trzy tajemnice fatimskie. Ale co te wydarzenia ...

Mieszkańcy Kucharzowic bezkonfliktowo wybrali sołtysa. Problem pojawił się natomiast przy wyborze członków rady sołeckiej, gdyż brakowało chętnych do ...

Spokojnym wyborom sołtysa i rady sołeckiej w Miechowicach towarzyszyło informacyjne wystąpienie burmistrza Jerzego Krochmalnego, sekretarz Agnieszki Puzyniak oraz radnej powiatowej Magdaleny ...

Czy pieniądze, które lokalne kluby sportowe otrzymują na ich działalność są wystarczające? Okazuje się, że nie do końca. - Z gminy Wiązów w tym roku otrzymaliśmy 44 000 ...
Load More