Niedawno odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązowie. W wydarzeniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP Wiązów, ...

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólna Sprawa, w świetlicy wiejskiej w Wyszonowicach zorganizowana została wystawa upamiętniająca 10-lecie śmierci Jana Pawła II. Organizatorki: ...

Radni usłyszeli, jak są wydatkowane gminne pieniądze, na jakim etapie jest remont szkoły oraz świetlicy w Jaworowie, a także przedyskutowali obecną sytuację SCM. Burmistrz Jerzy Krochmalny ...

Nie co dzień wygrywa się płatny staż i nie każdy może tego dokonać. Jednym z trójki zwycięzców rywalizacji został Maciej Budny, pasjonat kultury japońskiej, ale przede ...

Mieszkańcy Księżyc wnioskują o wykoszenie poboczy przy drodze do ich wsi. Dodatkowym problemem jest zaśmiecony rów. Znajduje się w nim pełno kamieni. W ubiegłym tygodniu do naszej ...

W przyszłym miesiącu mieszkańcy będą mieli okazję pozbycia się niebezpiecznych odpadów. Przedstawiona została także kwestia zaległości czynszowych. Nie wszyscy korzystają z ...

Wczoraj, w piątek, o godz. 20, ulicami Wiązowa przeszła Droga Krzyżowa. Wierni uczestniczący w nabożeństwu słuchali rozważań św. Jana Pawła II, które przy każdej stacji czytali ...
Load More