W budżecie gminnym nastąpiły zmiany – pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ciągi komunikacyjne dla niepełnosprawnych oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Rozdzielone ...

Zebranie wiejskie, na którym 13 maja mieszkańcy Starego Wiązowa wybrali sołtysa oraz radę sołecką, przebiegało całkiem zgodnie i spokojnie. W trakcie spotkania pojawiły się za to ...

Niedawno w świetlicy wiejskiej mieszkańcy Kowalowa wybrali nowego sołtysa. Kandydatów było trzech. Jakich i który z nich wygrał? Spotkanie rozpoczął burmistrz Jerzy ...

Po czterech latach sprawowania urzędu sołtysa wsi Witowice Radosław Mossoń musiał sprawdzić czy mieszkańcy dalej mu ufają. Znakomitą do tego okazję miał podczas ostatnich ...

W Kurowie, podobnie jak w wielu innych miejscowościach powiatu, przeprowadzone zostały wybory na sołtysa. Odbyły się one w ubiegły piątek (o godzinie 17.00.) Przyjechało kilku ...
Load More