Już w przyszłym tygodniu ruszą prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Wiązowie. 20 listopada burmistrz Jerzy Krochmalny podpisał umowę na wykonanie tej inwestycji. Jej ...

W sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie spotkali się członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku, by zaopiniować projekty dwóch uchwał na 2018 r. Pierwszy z nich dotyczył ...

Ostatnie spotkania autorskie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wiązowian. Gośćmi biblioteki byli autorzy książek Wiesław Drabik i Jolanta Szwalbe. Jak przebiegały ...

Kazimierz Białkowski z Łojowic mieszka przy drodze wojewódzkiej nr 378. Codziennie przemieszcza się tamtędy transport ciężki, w tym dużo tirów. Ogród pana Kazimierza ...

To była szczególna sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów. Zebrani uczestniczyli w niecodziennym i podniosłym wydarzeniu. 30 października radni i przedstawiciele magistratu ...

Jednym z problemów nękających od dłuższego czasu mieszkańców Witowic była woda zalewająca teren tamtejszego cmentarza. Nic w tej materii nie uległoby zmianie, gdyby nie ...

Zjeżdżając w prawo z głównej drogi z Wiązowa na Brzeg, napotykamy szczególną miejscowość. Szczególną pod różnymi względami. Nie tylko za sprawą nazwy i ...
Load More