Czy radni zdążyli uchwalić budżet?

Obrady prowadziła Grażyna Kosińska,przewodnicząca rady, obok Marian Pogoda oraz Krzysztof Haberski, wiceprzewodniczący radyZanim na sali zapanowała świąteczno-noworoczna atmosfera, radni uchwalili budżet, a wójt odpowiadał na pytania radnych. Pytań było tylko kilka, ale za to ciekawych. Mówiono przede wszystkim o termomodernizacji.

 Zaledwie od kilku tygodni Rada Gminy Borów funkcjonuje w nowym składzie, a już przyjęła jedną z najważniejszych uchwał. Mowa oczywiście o budżecie na 2015 rok. Późny termin wyborów samorządowych, a do tego w niektórych gminach II tury wyborów sprawiły, że radni mieli bardzo mało czasu na uporanie się z budżetem. Dodajmy do tego opóźnienia w pracach Państwowej Komisji Wyborczej, bez której nie można było ukonstytuować nowych władz samorządowych oraz zamieszanie spowodowane postanowieniem komisarza wyborczego, żeby uzmysłowić sobie przed jak trudnym zadaniem stanęli radni. Czasu była naprawdę mało, ale radni gminy Borów poradzili sobie.

Porządek obrad III sesji VII kadencji Rady Gminy Borów zawierał kilkanaście punktów, z czego większość dotyczyła budżetu na przyszły rok. Poza tym radni podjęli uchwałę o nowelizacji budżetu na 2014 rok. W trakcie dyskusji na pytania radnych odpowiadał Waldemar Grochowski, wójt Borowa. - Poprzednia sesja odbyła się 8 grudnia, czyli trzy tygodnie wcześniej. W tym czasie zajmowałem się bieżącymi sprawami, brałem udział w kilku spotkaniach, uczestniczyłem w przeglądzie pastorałek, jasełkach oraz posiedzeniu rady pedagogicznej ZSP w Borowie – poinformował radnych wójt Grochowski. Pierwsze ze spotkań, o których wspomniał wójt, miało miejsce w Strzelinie. Było to posiedzeniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych. Kolejne odbyły się we Wrocławiu i dotyczyły przejęcia przez gminę Borów stacji kolejowej. O tej sprawie piszemy szerzej w artykule: „Co będzie na stacji PKP?”.Marian Pogoda, wiceprzewodniczący rady, poprosił wójta o informację o stanie prac nad termomodernizacją szkoły w Borowie. – Jadąc na sesję zauważyłem, że zdejmowane są rusztowania ze szkoły. Kto dokończy tę inwestycję i jak została ona rozliczona? – zapytał radny Pogoda. – To, że rusztowania są zdejmowane, to wcale nie znaczy, że budowa została przerwana. Część rusztowań stoi. Pogoda nie sprzyja prowadzeniu niektórych prac, jak np. klejenie stropów. Mamy podpisaną umowę z głównym wykonawcą na termomodernizację ZSP. Co do rozliczeń finansowych, to nie uruchomiliśmy do tej pory żadnych płatności. A co życie przyniesie, to dziś jest mi trudno o tym mówić. Zwłaszcza, że główny wykonawca nie bardzo chce współpracować z gminą. Jest to pierwszy taki przypadek, od kiedy jestem wójtem. Natomiast zaawansowanie prac na budowie, o czym mówiłem już na poprzedniej sesji, to ok. 80% – odpowiedział wójt Grochowski. Poinformował również radnych, że ewentualne rozwiązanie umowy pociągnie za sobą konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budowy, co zabierze sporo czasu. Choć nie wykluczył takiego rozwoju sytuacji. Odpowiadając z kolei na pytanie dotyczące ogrzewania w szkole, wójt poinformował radnych, że ogrzewanie działa, jest sprawne. Kolejne pytanie radnego Pogody dotyczyło możliwości rozegrania w sali ZSP w Borowie turnieju piłkarskiego, w ramach 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej nie zainstalowane w sali gimnastyczne pozwala na prowadzenie tam lekcji WF i organizowania imprez, jak choćby ostatnie jasełka, ale grać w piłkę nożna jeszcze nie można, wynikało z wypowiedzi Anny Werby, dyrektor szkoły. – Żeby bezpiecznie można było grać w piłkę nożną, należy zainstalować dodatkowo metalowe osłony na nawiewy ciepłego powietrza – powiedziała Anna Werba. Rozwiązanie problemu zaproponowała Małgorzata Jasiak, dyrektorka szkoły w Zielenicach, która zaprosiła piłkarzy do Zielenic.

W części uchwałodawczej sesji radni zajmowali się budżetem na 2015 rok i na rok 2014. W tym drugim przypadku wprowadzono korektę w związku z przesunięciem płatności za termomodernizację szkoły oraz budowę drogi śródpolnej w Borku Strzelińskim. Procedura uchwalania budżetu na rok 2015 przewidywała odczytanie projektu uchwały, opinii komisji rady, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO – red.) oraz wystąpienie wójta. RIO zwróciła uwagę na kilka nieścisłości w projekcie uchwały, które zostały usunięte w trybie autopoprawek wójta. Projekt budżetu, po uwzględnieniu przez radnych przedstawionych autoporawek, zyskał pełną akceptację wszystkich członków rady. Wójt Grochowski podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej i poprosił o współpracę w realizacji tej najważniejszej dla gminy uchwały. Radni ze zrozumieniem odnieśli się do prośby wójta, a Grażyna Kosińska, przewodnicząca rady, zadeklarowała pełną współpracę. Po wyczerpaniu porządku obrad Grażyna Kosińska, zaprosiła wszystkich na spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie. Z zaproszenia skorzystali radni, przysłuchujący się obradom sołtysi oraz zaproszony na sesję ks. Wiesław Szczęch, dziekan dekanatu Borów.