Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Radni zdecydowali o absolutorium i wotum zaufania dla wójta. Raport przygotowany przez wójta nie przekonał kilkorga radnych, ale nie wiadomo dlaczego. Głosowanie się odbyło, ale debata już nie.
Zmiany w ustawie samorządowej spowodowały, że program sesji absolutoryjnych różni się od podobnych sesji w latach ubiegłych. Zmiany dotyczą procedowania w punktach raportu o stanie gminy. Po raz pierwszy wójt był zobligowany, żeby taki raport przygotować i przedstawić. I po drugie, mieszkańcy danej gminy mogli aktywnie uczestniczyć w debacie nad raportem. Przedstawienie raportu poprzedza procedowanie udzielenia, bądź nie, wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Ta część posiedzenia rady kończy się przyjęciem uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Odrzucenie przez radnych tej uchwały jest równoznaczne z nieudzieleniem wotum zaufania.
Zanim jednak wójt Waldemar Grochowski przedstawił raport i radni przystąpili do dyskusji, podjęto kilka uchwał. Pierwsza dotyczyła powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych w wyborach na ławników sądowych. Kolejna była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski. Obie uchwały zyskały jednomyślną aprobatę radnych. Następna uchwała dotyczyła parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wolfganga w Borowie, której radni przyznali 20 tys. zł na prace restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy. Do wójta wpłynął tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji w tym trybie.
Następnie radni przyjęli tryb zgłaszania i procedowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i wprowadzili zmiany w budżecie na bieżący rok.

Raport o gminie
Wójt Waldemar Grochowski przygotował i w ustawowym terminie przekazał do biura rady „Raport o stanie Gminy Borów za 2018 rok”. Dokument liczy 41 stron i jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej gminy. Przed przystąpieniem do debaty wójt przedstawił radnym i obecnym na sesji sołtysom główne tezy i dane statystyczne, jakie znalazły się w raporcie. Z uwagi na obszerność dokumentu, prezentacja wójta trwała ok. 45 minut, skupimy się tylko na wybranych wskaźnikach. Ograniczymy się do wybranych parametrów z części mówiącej o finansach gminy Borów. Dochody gminy Borów w 2018 r. zostały zrealizowane w 99,96%, (prawie 25,5 mln. zł), co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 4,856 tys. zł. Wydatki zrealizowano w 97,44% (nieco ponad 28 mln. zł), co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 5,362 tys. zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Najwięcej środków pochłonęły: gospodarka komunalna (ponad 9,6 mln zł), oświata i wychowanie (prawie 7,3 mln zł) oraz pomoc społeczna i rodzina (ponad 5,2 mln zł). „Analiza wykonania budżetu w latach 2015-18 wykazuje stały wzrost wydatków wykonanych, a zatem wzrost środków, które są przeznaczane na realizację zadań Gminy. Od roku 2015 wydatki Gminy wzrosły o 12 170 526,71 zł (76,26%)” - czytamy w raporcie.
Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły nieco ponad 5 mln zł i biorąc pod uwagę relację zadłużenia do dochodów (wykonanych) wynosiły 20,7%. Dla porównania: gmina Strzelin - 46,06%, Powiat Strzeliński - 24,54% a gmina Przeworno - 21,22%.
Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wyniosła prawie 2,0 mln zł i była najwyższa wśród gmin wiejskich powiatu strzelińskiego. Podobnie jak dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, który wyniósł 9,82%, co należy rozumieć jako zdolność kredytową gminy. Rzeczywisty wskaźnik obsługi długu wyniósł 2,47%. „Wskaźniki finansowe za 2018 rok potwierdziły dobrą kondycję finansową Gminy Borów” - czytamy w raporcie.
Do samego raportu i wniosków wynikających z opracowania będziemy wracać w najbliższym czasie. Praktycznie bez dyskusji radni...
Więcej w wydaniu papierowym.

Komentarze   

haha Permalink8 0 haha
hmm
tłumaczenie beneficjeta...


Cytuję jaja:
Kanalizacja jest w Borowie świeżo wykonana. Siłą rzeczy i praw fizyki grunt się stabilizuje i zapada. Jezdnia jest naprawiana przez wykonawcę.
Skoro nie znasz się na prawie i nie uznajesz prawa własności to trudno - twoja głupota. Gmina ie może ingerować w nieswoją infrastrukturę bez zgody jej właściciela. A tym bardziej nie może inwestować w czyją własność. Od tego jest zarząd dróg powiatowych - z kandydatem na wójta na czele - by dbać o swoja własność i inwestować. Ponadto czekano na budowę kanalizacji np z drogami osiedlowymi by nie wyrzucać pieniędzy w błoto ? to źle ? Infrastruktura na miare możliwości gminy jest rozwijana.
2019-09-14 16:55 Cytować Zgłoś administratorowi
jaja Permalink7 0 jaja
RE: Pierwsza taka sesja w Borowie
Chodze po Borowie i widzę chodniki jak wół, Wszystkie ulice mają chodnik betonowe - z płyt - po dwóch stronach jezdni

Cytuję ja:
przez te 4 kadencje gdzie jest chociaż 1 m chodnika ? Borów zaścianek!!! . Nie ważne czy jedziesz na północ, południe, wschód czy zachód
Gminy Borów, zawsze wiesz kiedy przekraczasz jej granice....Kondratowice,Jordanów, Zórawina tam buduja chodniki,a u nas?

Cytuję mag mag:
Cytuję JAJA:
Cytuję mag mag:
To może ktoś mi wytłumaczy skoro jest tak super to dlaczego tego nie widać
- infrastruktura prawie w całości z prl
- wszech obecny bałagan [zwłaszcza widać gdy wykoszone rowy]
-coraz to gorsze drogi gminne
jedynie to co się zmienia to coraz mniej miejsc parkingowych pod urzędem gminy


Kanalizacja w Borowie, Borku, i okolicy - rodem z PRL ? chyba jednak w 2018 roku PRL juz nie było :)
A to wójt i radni bałaganią ? Czy może mieszkańcy nie szanują wspólnej przestrzeni .
Drogi sa powiatowe nie gminne , a i tym samy rowy tez należą do powiatu i zarządzane sa przez Powiatowy Zarząd Dróg - zatem powiat się ma tym zajmowac.

Jasne lepiej powiedz '' To nie my to ku..a oni , my jesteśmy cacy'' Ja nie oczekuje ze będzie to co w Strzelinie [ budżet ok 100mln a w Borowie 25mln] ale za to mam prawo oczekiwać przynajmniej 1/4 tego co tam się realizuje . A co do kanalizacji to proponuje przez borów autem tam i z powrotem parę razy i na pewno do Ciebie dotrze jakie to dobrodziejstwo.
2019-08-07 16:01 Cytować Zgłoś administratorowi
jaja Permalink6 +1 jaja
RE: Pierwsza taka sesja w Borowie
Kanalizacja jest w Borowie świeżo wykonana. Siłą rzeczy i praw fizyki grunt się stabilizuje i zapada. Jezdnia jest naprawiana przez wykonawcę.
Skoro nie znasz się na prawie i nie uznajesz prawa własności to trudno - twoja głupota. Gmina ie może ingerować w nieswoją infrastrukturę bez zgody jej właściciela. A tym bardziej nie może inwestować w czyją własność. Od tego jest zarząd dróg powiatowych - z kandydatem na wójta na czele - by dbać o swoja własność i inwestować. Ponadto czekano na budowę kanalizacji np z drogami osiedlowymi by nie wyrzucać pieniędzy w błoto ? to źle ? Infrastruktura na miare możliwości gminy jest rozwijana.
2019-08-07 15:59 Cytować Zgłoś administratorowi
qwerty Permalink5 +2 qwerty
RE: Pierwsza taka sesja w Borowie
Cytuję ja:
przez te 4 kadencje gdzie jest chociaż 1 m chodnika ? Borów zaścianek!!! . Nie ważne czy jedziesz na północ, południe, wschód czy zachód
Gminy Borów, zawsze wiesz kiedy przekraczasz jej granice....Kondratowice,Jordanów, Zórawina tam buduja chodniki,a u nas?

Cytuję mag mag:
Cytuję JAJA:
Cytuję mag mag:
To może ktoś mi wytłumaczy skoro jest tak super to dlaczego tego nie widać
- infrastruktura prawie w całości z prl
- wszech obecny bałagan [zwłaszcza widać gdy wykoszone rowy]
-coraz to gorsze drogi gminne
jedynie to co się zmienia to coraz mniej miejsc parkingowych pod urzędem gminy


Kanalizacja w Borowie, Borku, i okolicy - rodem z PRL ? chyba jednak w 2018 roku PRL juz nie było :)
A to wójt i radni bałaganią ? Czy może mieszkańcy nie szanują wspólnej przestrzeni .
Drogi sa powiatowe nie gminne , a i tym samy rowy tez należą do powiatu i zarządzane sa przez Powiatowy Zarząd Dróg - zatem powiat się ma tym zajmowac.

Jasne lepiej powiedz '' To nie my to ku..a oni , my jesteśmy cacy'' Ja nie oczekuje ze będzie to co w Strzelinie [ budżet ok 100mln a w Borowie 25mln] ale za to mam prawo oczekiwać przynajmniej 1/4 tego co tam się realizuje . A co do kanalizacji to proponuje przez borów autem tam i z powrotem parę razy i na pewno do Ciebie dotrze jakie to dobrodziejstwo.

Wójt jeździ samochodem to mu chodnik nie potrzebny.
2019-07-22 09:30 Cytować Zgłoś administratorowi
ja Permalink4 +6 ja
gdzie jest chodnik
przez te 4 kadencje gdzie jest chociaż 1 m chodnika ? Borów zaścianek!!! . Nie ważne czy jedziesz na północ, południe, wschód czy zachód
Gminy Borów, zawsze wiesz kiedy przekraczasz jej granice....Kondratowice,Jordanów, Zórawina tam buduja chodniki,a u nas?

Cytuję mag mag:
Cytuję JAJA:
Cytuję mag mag:
To może ktoś mi wytłumaczy skoro jest tak super to dlaczego tego nie widać
- infrastruktura prawie w całości z prl
- wszech obecny bałagan [zwłaszcza widać gdy wykoszone rowy]
-coraz to gorsze drogi gminne
jedynie to co się zmienia to coraz mniej miejsc parkingowych pod urzędem gminy


Kanalizacja w Borowie, Borku, i okolicy - rodem z PRL ? chyba jednak w 2018 roku PRL juz nie było :)
A to wójt i radni bałaganią ? Czy może mieszkańcy nie szanują wspólnej przestrzeni .
Drogi sa powiatowe nie gminne , a i tym samy rowy tez należą do powiatu i zarządzane sa przez Powiatowy Zarząd Dróg - zatem powiat się ma tym zajmowac.

Jasne lepiej powiedz '' To nie my to ku..a oni , my jesteśmy cacy'' Ja nie oczekuje ze będzie to co w Strzelinie [ budżet ok 100mln a w Borowie 25mln] ale za to mam prawo oczekiwać przynajmniej 1/4 tego co tam się realizuje . A co do kanalizacji to proponuje przez borów autem tam i z powrotem parę razy i na pewno do Ciebie dotrze jakie to dobrodziejstwo.
2019-07-21 20:10 Cytować Zgłoś administratorowi
mag mag Permalink3 +1 mag mag
RE: Pierwsza taka sesja w Borowie
Cytuję JAJA:
Cytuję mag mag:
To może ktoś mi wytłumaczy skoro jest tak super to dlaczego tego nie widać
- infrastruktura prawie w całości z prl
- wszech obecny bałagan [zwłaszcza widać gdy wykoszone rowy]
-coraz to gorsze drogi gminne
jedynie to co się zmienia to coraz mniej miejsc parkingowych pod urzędem gminy


Kanalizacja w Borowie, Borku, i okolicy - rodem z PRL ? chyba jednak w 2018 roku PRL juz nie było :)
A to wójt i radni bałaganią ? Czy może mieszkańcy nie szanują wspólnej przestrzeni .
Drogi sa powiatowe nie gminne , a i tym samy rowy tez należą do powiatu i zarządzane sa przez Powiatowy Zarząd Dróg - zatem powiat się ma tym zajmowac.

Jasne lepiej powiedz '' To nie my to ku..a oni , my jesteśmy cacy'' Ja nie oczekuje ze będzie to co w Strzelinie [ budżet ok 100mln a w Borowie 25mln] ale za to mam prawo oczekiwać przynajmniej 1/4 tego co tam się realizuje . A co do kanalizacji to proponuje przez borów autem tam i z powrotem parę razy i na pewno do Ciebie dotrze jakie to dobrodziejstwo.
2019-07-17 19:44 Cytować Zgłoś administratorowi
JAJA Permalink2 -4 JAJA
A PRL to skończyłs się w 2018 ?
Cytuję mag mag:
To może ktoś mi wytłumaczy skoro jest tak super to dlaczego tego nie widać
- infrastruktura prawie w całości z prl
- wszech obecny bałagan [zwłaszcza widać gdy wykoszone rowy]
-coraz to gorsze drogi gminne
jedynie to co się zmienia to coraz mniej miejsc parkingowych pod urzędem gminy


Kanalizacja w Borowie, Borku, i okolicy - rodem z PRL ? chyba jednak w 2018 roku PRL juz nie było :)
A to wójt i radni bałaganią ? Czy może mieszkańcy nie szanują wspólnej przestrzeni .
Drogi sa powiatowe nie gminne , a i tym samy rowy tez należą do powiatu i zarządzane sa przez Powiatowy Zarząd Dróg - zatem powiat się ma tym zajmowac.
2019-07-17 16:36 Cytować Zgłoś administratorowi
mag mag Permalink1 +8 mag mag
RE: Pierwsza taka sesja w Borowie
To może ktoś mi wytłumaczy skoro jest tak super to dlaczego tego nie widać
- infrastruktura prawie w całości z prl
- wszech obecny bałagan [zwłaszcza widać gdy wykoszone rowy]
-coraz to gorsze drogi gminne
jedynie to co się zmienia to coraz mniej miejsc parkingowych pod urzędem gminy
2019-07-15 18:10 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz