Kwiatowa jak nowa
Zgodnie z planem i dokumentacją. Tak w skrócie można powiedzieć o zakończeniu przebudowy ul. Kwiatowej w Borowie.
Niedawno wykonawca robót przekazał inwestorowi, czyli gminie Borów, drogę. W ramach podpisanej umowy firma PH-U „ZURB” s.c. Andrzej Żurek
& Elżbieta Żurek z Borowa wykonała m.in. podbudowę drogi, położyła nawierzchnię z kostki betonowej, wykonała odwodnienie, zjazdy do posesji i studzienki kanalizacji deszczowej. Droga otrzymała również nowe oznakowanie. Koszt inwestycji to prawie 206 tys. zł.
Foto: Gmina Borów