Najpierw ankieta, potem pieniądze

Wójt Waldemar GrochowskiŻeby skutecznie starać się o środki unijne, trzeba się do tego dobrze przygotować. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców gminy Borów. Chodzi po prostu o pieniądze. Gmina Borów jest jedną z gmin naszego powiatu, gdzie inwestuje się w obiekty użyteczności publicznej. Trwa właśnie termomodernizacja zespołu szkół w Borowie.

– Myślimy o kolejnych inwestycjach skutkujących mniejszymi rachunkami za ogrzewanie i jednocześnie przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Otrzymaliśmy właśnie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przystępujemy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy – powiedział nam wójt Waldemar Grochowski.
W liście skierowanym przez wójta do mieszkańców gminy czytamy: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii”. Chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba jak najlepiej poznać i zdiagnozować potrzeby gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Po drugie, „dobrze opracowany plan pozwoli podnieść szanse Gminy Borów i innych podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowanie ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”.
- Bez planu nie moglibyśmy starać się o dofinansowanie termomodernizacji budynków, modernizacji istniejących lub budowy nowych źródeł ciepła. Dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, nieruchomości będących własnością firm lub po prostu mieszkańców naszej gminy. Dlatego zwróciliśmy się do przedsiębiorców i osób prywatnych z prośbą o wypełnienie ankiety. Trafi ona do wszystkich zainteresowanych razem z nakazami płatniczymi podatku na 2015 rok. Druki ankiet trafią również do sołtysów, od których będzie można je bezpłatnie otrzymać. Wypełnione ankiety można złożyć osobiście w urzędzie gminy (w sekretariacie – red.), przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów z dopiskiem „Ankieta PGN” lub złożyć u sołtysa, który przekaże je do urzędu gminy – poinformował nas wójt Grochowski. Oczywiście, można w tym celu wykorzystać internet i najpierw pobrać odpowiedni druk na oficjalnej stronie UG Borów (www.borow.pl) w zakładce: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej , a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje o ankiecie można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 39 27 635 lub osobiście w urzędzie gminy, pokój nr 12.
- Opracowanie planu pozwoli wdrożyć w gminie Borów program poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Będzie to kontynuacja działań podejmowanych już w naszej gminie w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo –gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy – powiedział wójt Waldemar Grochowski. A środki na ten cel będzie można uzyskać w ramach unijnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020… i o to chodzi. Termin składania ankiet mija w poniedziałek 16 marca 2015 roku.