W Borowie inwestują w kanalizację

Pogoda sprzyja i prace przy budowie kanalizacji idą pełna parąW kalendarzu jeszcze zima, ale na polach i w budownictwie już prawdziwa wiosna. – Rozpoczęliśmy pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Borowie. Prowadzona inwestycja obejmuje również wykonanie rurociągu na odcinku Borów – Boreczek – poinformował nas wójt Waldemar Grochowski.

Na tym etapie budowy kanalizacji planuje się wykonać m.in. 2,5 km rurociągu, dzięki czemu będzie można wpiąć istniejącą już w Boreczku kanalizację do sieci gminnej. – W Borowie powstanie ok. 500 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz przepompownia ścieków. W pierwszej kolejności skanalizujemy ul. Ślężną, część ul. Wrocławskiej oraz część ul. Szkolnej. Koszt inwestycji to ponad 780 tys. zł, z czego blisko 500 tys. zł stanowi dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dowiedzieliśmy się od wójta Borowa.
Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że przetarg na wykonanie inwestycji wygrała „Firma Usługowa Monika Nowak” z Kłodzka, a planowany termin zakończenia prac, to 15 maja 2015 r.